Absolventská výstava našich študentiek fotografie v Pistoriho paláci

10.6.2021 - 29.6.2021Výstava absolventských prác 4x3 prezentuje práce študentiek pomaturitného vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu. Kristína Denková, Ema Fajnor, Eliška Šufliarska a Sonia Ščepánová rozoberajú témy ženskosti, význam termínu genius loci, abstraktnosť prírody či otázky duševného zdravia prostredníctvom média fotografie, videoartu či intermediálnych presahov. V absolventských prácach nachádzajú po štúdiu média fotografie vlastný vizuálny jazyk i témy, ktoré sú im blízke a nachádzajú vlastnú fotografickú identitu, ktorú prezentujú formou absolventských prác.

Otvorenie: 10.6.2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 10.6.2021 - 29.6.2021
Miesto konania výstavy: Pistoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava
Otváracie hodiny: Utorok - Piatok 12:00-19:00 hod., Sobota - Nedeľa 15:00-19:00 hod.
Vystavujúce autorky: Kristína Denková, Ema Fajnor, Eliška Šufliarska, Sonia Ščepánová

Práca Kristíny Denkovej pokračuje na individuálnej výstave Dom Domov Genius Loci