Animovaný spot nášho študenta k Revolúcii 1989

​Aj poslucháči Animovanej tvorby zo Školy dizajnu sa pridali spolu so svojim pedagógom Martinom Snopekom k protestujúcim študentom v Prahe z roku 1989 a vznikol tento spomienkový film v réžii študenta Andreja Pecníka.


Pád komunizmu v Československu je spájaný najmä s demonštráciami, ktoré sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. Hoci sa tieto prvé dve demonštrácie konali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a teda 50. výročia nacistických razií na Pražských vysokoškolských internátoch, ich účastníci demonštrovali slovne aj transparentmi proti komunizmu. Po zásahu bezpečnostných zložiek voči demonštrujúcim študentom a zapojení sa širokej verejnosti do ďalších demonštrácií spomienka na nacistické represie symbolicky vyústila do pádu komunistického režimu.
Zdroj: Ústav pamäti národa

Krátky film študenta Andreja Pecníka bol ocenený v súťaži November 89 a My. V roku 2019 získal špeciálnu cenu za animáciu!

REVOLUCIA ´89, r. Andrej Pecník, Škola dizajnu