Dielo študentiek Moniky Machútovej a Sary Čurkovej na festivale Kinesis

Monika Machútová a Sara Čurková, naše študentky Vyššieho odborného štúdia, počas prázdnin vystavovali na festivale Kinesis v Žiline svoj umelecký projekt Mumsterous, ktorý vznikol počas uplynulého školského roka v rámci štúdia na odbore Grafika vizuálnych komunikácií pod vedením pedagóga Radovana Drangu.

“Dielo MUMSTEROUS je soft sculpture inštalácia vytvorená použitím drôtov a techniky háčkovania. Našim cieľom bolo upozorniť na témy materstva a interrupcie v slovenskom kontexte. Na Slovensku nie je dostupná forma tabletovej interupcie. Riziká poškodenia maternice a následné zdravotné ťažkosti sú pri klasickom zákroku podstatne väčšie než pri tabletkovej forme. Okrem toho, v našej krajine interrupcia nie je v každom kraji rovnocenne prístupná a gynekológ alebo gynekologička má právo uplatniť si “výhradu vo svedomí”, čo znamená odmietnutie zákrok vykonať.” Sara Čurková a Monika Machútová o svojom diele

KINESIS, ktorý každoročne organizuje Young Office Žilina, je multižánrový festival, ktorý oslavuje kreativitu a inovácie so zameraním na začínajúcich umelcov a umelkyne. Témou aktuálneho ročníka bola “medzera”.

Foto: 1, 2 - Monika Machútová, 3 - 12 - Anna Kováčová

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12