Ivana Šáteková - Vianočné predstieranie


Kurátor: Omar Mirza
Vernisáž: 15. 12. 2022, 12:00

Trvanie výstavy: 15. 12. 2022 – 26. 1. 2023
23. 12. 2022 - 8. 1. 2023 - zatvorené


Galéria Sumec, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
www.galeriasumec.sk
.
.
Ivana Šáteková (1984, Bratislava), absolventka maľby na VŠVU, začala vyšívať v roku 2015 počas materskej „dovolenky“ – keď nemohla chodiť do ateliéru, tak aspoň po večeroch vyšívala. Vychádzala pritom z takzvaných šopornianskych výšiviek, akýchsi folklórnych komiksov zobrazujúcich motívy z každodenného života vidieckeho ľudu. Vyzbrojená ihlou a bavlnkami sarkasticky demaskovala slovenskú selanku a poukázala na odvrátenú stranu zidealizovaných predstáv o nás samých ako o národe holubičom, pohostinnom a srdečnom. Insitné postavičky odeté v krojoch boli zobrazené v scénach domáceho násilia, pri hajlovaní, gamblovaní, húlení, konšpirovaní alebo pri nakupovaní v hypermarketoch. Drobné výšivky boli nainštalované v rámoch tak, aby sme ich mohli vidieť aj z ich zadnej, „odvrátenej“ strany. Ivana tým sebaironicky priznala, že toto remeslo bohvieako neovláda – napriek očakávaniu, že ako žena bude v ručných prácach zručná.

Na aktuálnej výstave Vianočné predstieranie v Galérii Sumec vo vyšívaní pokračuje, no už na väčších formátoch a prevažne strojom. Prvýkrát boli niektoré z týchto diel prezentované na jar 2022 na výstave Sviatočné predstieranie v Galérii DOT, ktorá sa konala v období Veľkej noci. Tentoraz sa bude prestierať na štedrovečerný stôl…

Ešte začiatkom 20. storočia boli na Slovensku oblasti, kde sa obrus prestieral iba pri významných príležitostiach a počas sviatkov, pričom vo všedný deň ostával stôl neprikrytý. Tradičné stolovanie malo svoje prísne pravidlá – za stolom smeli sedieť zväčša iba muži, ženy jedli postojačky alebo usadené na laviciach popri stene. Podľa ľudovej viery si dokonca ani nevesty na svadbe nemohli pri jedení sadnúť, aby neskôr netrpeli núdzou. Obrusy spolu s ďalším bytovým textilom (obliečky, plachty, záclony) tvorili významnú časť výbavy mladuchy. Vyšívané obrusy však pôvodne neboli všeobecne rozšírené, napriek tomu, že výšivka patrila k najbohatším a najrozvinutejším prejavom ľudovej tvorivosti.

Ivana Šáteková používa rôzne obrusy a obrúsky s háčkovanými a vyšívanými ornamentmi, okrajmi alebo monogramami (aj zdedenými po babičke) ako podklady pre svoje obrazy – podobne ako maliarske plátna. Nekreslí však štetcom či perom, ale ihlou šijacieho stroja, ktorou nekompromisne pichľavo, ironicky, humorne i vážne komentuje aktuálne dianie v spoločnosti. Používa tiež rôzne plastické ozdôbky a koráliky, dodávajúc svojim výjavom až dekoratívnu brutalitu. Na výstave máte možnosť vidieť aj výšivky, ktoré boli použité ako ilustrácie ku knihe Boženy Slančíkovej Timravy Meno mám zo studničky s výberom jej najznámejších textov.

Hlboko zakorenené patriarchálne vzorce správania, zľudovené stereotypné názory, nenávisť, agresia, ohováranie, neprajnosť, svätuškárstvo, xenofóbia, homofóbia, alkoholizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, sexizmus, mizogýnia, násilie na ženách páchané za zatvorenými dvermi, ale aj verejne – toto isto nie sú „tradičné hodnoty“, ktoré by si naša škrobená spoločnosť hrdo vystavila na slávnostnej tabuli prestretej naškrobeným obrusom. A pritom sú súčasťou nášho každodenného folklóru. Dokedy budeme ozajstné hodnoty len predstierať?

Omar Mirza

.
.
Výstavný program Galérie Sumec v roku 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.


.
.
Foto: Sofia Bencsíková