KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY INVISIBLE ORDER S AUTOROM

RASTISLAV SEDLAČÍK – INVISIBLE ORDER


Galéria Sumec, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY S AUTOROM
13. 10. 2023, 8:50 - 9:35


Rastislav Sedlačík sa prakticky v celej svojej tvorbe zaoberá krajinou, mestským prostredím, priestorom, v ktorom žijeme, alebo sa v ňom pohybujeme i takým, ktorý je z pohľadu človeka periférny, alebo zvyčajne na okraji nášho záujmu. Autora však zaujíma nie len vizuálna povaha krajiny alebo priestoru a jeho rôzne atribúty, ale aj naša skúsenosť s ním, jeho mentálny obraz a neviditeľné procesy, ktoré sa jeho vnímaním odohrávajú v mysli a napokon analýza a možnosti interpretácie týchto fenoménov prostriedkami vizuálneho umenia, najmä v oblasti maľby, kresby a ich expandovaných, intermediálnych presahov a podôb.

Rastislav Sedlačík (*1980) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 absolvoval aj doktorandské štúdium. Od roku 2021 je vedúcim pedagógom Ateliéru 3EAM – tretieho expandovaného ateliéru maľby Katedry maliarstva VŠVU. Jeho tvorba, ktorej základom je maľba, smeruje do rozšíreného poľa: obrazy vystupujú v pozícii objektov, vstupujú do nich performatívne i časozberné prvky. Sedlačík zároveň maľbu prezentuje komplexnejšími modelmi – ako inštaláciu či prostredie. Ústredným motívom jeho diel sú nuansy mestskej krajiny, sídlisk či prelínanie urbánneho prostredia s prírodnou krajinou v perifériách. Napokon ho zaujíma samotný obraz (krajiny) ako taký a naša skúsenosť s ním.

-
Výstavný program Galérie Sumec v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.
-
FOTO: Ana Horníková