MIROSLAV SANDANUS - APATIA


Kurátorka: Jana Babušiaková
Sprístupnenie výstavy: 21. 4. 2022
Trvanie výstavy: 21. 4. – 19. 5. 2022
Galéria Sumec, Ivanská cesta 21, BratislavaKOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY
S AUTOROM A KURÁTORKOU:
3. 5. 2022, 17:00

***
Apatia je stav necitlivosti a nedostatku reakcií. Môže mať rôzne príčiny, často však nasleduje po silných averzívnych podnetoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť. Bezmocnosť pred valiacimi sa okolnosťami nás tak vrhá do ľahostajnosti voči nim.

Apatia je aj názov série malieb Miroslava Sandanusa, na ktorej priebežne pracuje od roku 2017 do súčasnosti. Vtedy ešte nepredpokladal, v akých vlnách na nás bude nebezpečenstvo apatie útočiť a názov v tých časoch možno pôsobil priam smiešne. Prečo by sme mali byť apatickí? Najprv sa však pomaly plíživo objavila environmentálna kríza, potom pandémia a nakoniec vojna.

Miroslav Sandanus vo svojich maľbách zachytil pocity viacerých príslušníkov mladej generácie, stojacim zoči voči týmto postupne sa rozbaľujúcim krízam. Námet človeka v prírode, takmer klasický žáner maliarstva, posúva do súčasnosti prostredníctvom jeho oblečenia a póz. Je to niekto, s kým sa môžeme identifikovať, lebo sú nám známe presne také športové bundy a úzke nohavice. Postavám často zámerne nevidno priamo do tváre, odvracajú zrak alebo pozerajú do zeme, ich silueta sa miestami rozplýva v okolitom prostredí, inokedy zas krikľavo svieti.

Realistická maľba dodáva scéne pocit takmer fotografického výseku z reality. V skutočnosti sú však Sandanusove diela kombináciou záznamu skutočných miest a premysleného subtílneho symbolického jazyka. Na obrazoch sa postavy prechádzajú vo víchricou poničenom lese, ale táto katastrofa je tak blízko, že možno ani nechápeme že to, na čo sa pozeráme, je pás vyvrátených stromov. Taktiež bližší pohľad na romanticky pôsobiace pavučiny na konároch kríkov odhalia, že sa jedná o zachytené plastové sáčky.

Príroda v jeho dielach je teda často nebadane urbanizovaná, okliešťovaná či zanášaná ľudskou činnosťou. Postavy na jeho obrazoch to vedia, konfrontujú sa s tým, no nemôžu veľa urobiť. Môžu vykonať niečo na zmiernenie príznakov, zbierať odpad, dodržiavať opatrenia a podnikať psychohygienické prechádzky do prírody, nevedia však otočiť smerovanie udalostí akými sú zmena klímy či pandémia.
Pre dôslednejšie vyjadrenie tohto pocitu disbalansu a existenciálneho zneistenia je séria Apatia kombinovaná s niekoľkými obrazmi zo série Paralely. Na nich sa ľudské postavy ocitajú v kompozícii dynamického pohybu, evokujúceho pád či trieštenie. Vyvolávajú pocit závratu a ohrozenia z blížiacej sa katastrofy zrazenia krehkého tela s neidentifikovateľným hladkým povrchom.

Pocit stratenia a bezmocnosti voči masívnym silám, ktoré presahujú naše možnosti ich akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať či dokonca vnímaním obsiahnuť sa v súčasnej filozofii zhmotňujú do podoby hyperobjektu, ako ho definoval britský filozof Timothy Morton. Sú niečím čo nás presahuje svojím rozsahom a komplexnosťou. Nemôžeme ich vidieť, nemôžeme ich chápať, ale cítime, že sme ich súčasťou. S týmto pocitom, tak novým pre človeka, ktorý zdedil modernistickú predstavu o v podstate totálnej pochopiteľnosti sveta, sa teraz musíme naučiť žiť.

Jana Babušiaková

-
Miroslav Sandanus (*1994) je absolventom magisterského stupňa Otvoreného ateliéru maľby u Mgr. art. Rastislava Podobu ArtD. na AU v Banskej Bystrici. Na konte má niekoľko samostatných a kolektívnych výstav v slovenských mestách ako Rajecké Teplice, Banská Štiavnica, Trenčín, Bratislava, a iné. Svoju tvorbu predstavil i v zahraničí na kolektívnych prehliadkach v Paríži či Benátkach. Bol finalistom súťaže Maľba roka v roku 2021 aj 2020, keď sa umiestnil na 3. mieste.

***
Výstavný program Galérie Sumec v roku 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.