Na novej pozícii Vedúcej vyššieho odborného štúdia vítame Luciu Gavulovú

​Od decembra 2022 vedie Vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu Lucia Gavulová, bádateľka, kurátorka, publicistka, editorka a organizátorka umeleckých projektov, podujatí a výstav.

Lucia Gavulová má skúsenosti na inštitucionálnom poli aj v rámci freelance aktivít. Zameriava sa na najsúčasnejšiu umeleckú scénu a diskurz od deväťdesiatych rokov po dnešok najmä na Slovensku a v Česku, so zacielením na umelecké spolupráce.

Študovala dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave, do roku 2022 pracovala ako kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia a šéfredaktorka magazínu 365° v Slovenskej národnej galérii. Do decembra 2022 bola zároveň riaditeľkou Nadácie – Centrum súčasného umenia a Ceny Oskára Čepana, ocenenia pre súčasných slovenských vizuálnych umelcov a umelkyne.

Od decembra 2022 pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa Školy dizajnu pre vyššie odborné štúdium.

Sme veľmi radi, že Lucia Gavulová sa stala členkou nášho tímu a tešíme sa na nové impulzy a skúsenosti, ktoré na Školu dizajnu prináša.