ČO BUDE NA TALENTOVKÁCH?

*


1. KRESBA ZÁTIŠIA
(Jednoduchá zostava predmetov)


2. TVORIVÉ SPRACOVANIE ZADANEJ TÉMY
(Techniku a tému sa dozvieš na talentovkách, môže ísť napríklad o tvoj autoportrét, ktorý budeš musieť vytvoriť lepením vystrihnutých kúsočkov zo stránok z časopisu; navrhnutie, vystrihnutie a zloženie objektu z papiera; výtvarne spracovanie iniciálok tvojho mena, ale môže to byť aj niečo iné.)


3. TEST VŠEOBECNÉHO PREHĽADU
(Jednoduché otázky alebo úlohy typu: Dokresli druhú polovicu obrázku. Poznáš toto logo? Bol Vincent van Gogh hudobný skladateľ? Ako sa volá naša prezidentka?)


4. PORTFÓLIO TVOJEJ VLASTNEJ TVORBY
(Sme zvedaví na tvoje vlastné kresby, maľby, fotky, videá, čokoľvek čo tvoríš a čo ťa baví. Vyber svoje najlepšie alebo najzaujímavajšie práce. Je dobré, ak tvorba v tvojom portfóliu súvisí s odborom, na ktorý sa hlásiš. >>> Prečítaj si, čo by malo obsahovať tvoje portfólio podľa odboru, na ktorý sa hlásiš.
>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU
>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM