Plenér - Odevný dizajn & Dizajn interiéru

September 2023


Prvé ročníky odborov Odevný dizajn a Dizajn interiéru boli s pedagogičkami Mariannou Kajabovou a Gabrielou Halás na tvorivom plenéri v Zlatnickej doline. Počas pobytu tvorili aj masky a kostýmy z nájdených prírodnín na tému “lesný duch”.