Pozývame na sériu prednášok DIZAJN AKO KĽÚČ K ZELENEJ TRANSFORMÁCII

​Občianske združenie Ivánska - 21 a Škola dizajnu pozývajú študentky a študentov a verejnosť na sériu prednášok inšpiratívnych ľudí z oblastí teórie dizajnu, urbanizmu, environmentálnych štúdií či politickej ekológie. Dve odborníčky a odborník z Česka a Slovenska budú vo svojich príspevkoch hovoriť o klimatickom aktivizme, úlohe dizajnu v riešení klimatickej krízy a o radikálnych podobách súčasného dizajnu v kontexte antropocénu a klimatickej krízy.

> Pondelok, 19. 12. 2022, 11.00 – 14.00 hod.
> Škola dizajnu, Panenská 28, Bratislava
> Miestnosť č. P203


Laura Kovácsová
11.00 - 11.45 (+ diskusia)

O čom hovoríme, keď hovoríme o klimatickom aktivizme

O klimatickej kríze sa v uplynulých rokoch konečne začalo hovoriť, k čomu sa v podstate okamžite pridáva otázka: „Čo môžem robiť ja, aby som prispel/a k jej riešeniu?“ Odporúčaní je mnoho, avšak častokrát tieto neprekročia individuálny rámec tzv. zodpovedného spotrebného správania. Angažovanosť však nekončí pri nákupných košíkoch. Predmetom prednášky bude predstavenie vybraných aktivistických skupín a ich taktík, aj priblíženie spoločenského významu priamej akcie ako prvku dôležitého v demokracii.

Laura Kovácsová študovala na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, okrem mediálnych štúdií a žurnalistiky aj environmentálne štúdiá. Už počas školy sa zúčastnila niekoľkých priamych ekologických akcií v Česku a Nemecku. Pri návrate na Slovensko spolu-zakladala klimatický kolektív Bod obratu a začala pôsobiť v angažovanom časopise Kapitál, v rámci ktorého sa venuje sociálne-ekologickým témam. Magisterské štúdium dokončuje na Univerzite Komenského, kde sa ako poslucháčka sociálnej antropológie venuje výskumu špecifík ženského bezdomovectva a užívania drog. Už druhý rok pracuje na bratislavskom magistráte, kde sa zaoberá témami dostupného bývania.

Samuel Archberger
12.00-12.45 (+ diskusia)

Klimatická kríza, zapeklité problémy a nenahraditeľná úloha dizajnu v ich riešení

Povedomie o klimatickej kríze ako najväčšej kríze, ktorej ľudstvo čelí, sa už dá považovať za všeobecne akceptované. Okrem zhody na tom, že ju treba urgentne adresovať, sa však zdanlivo nič zásadné nedeje. Naopak. Názory na to, ako riešiť klimatickú krízu sa líšia a sú častokrát nekompatibilné. Je tomu tak aj preto, lebo klimatická kríza nie je problémom, aký sme zvyknutí/é riešiť. Jej skutočné riešenia si vyžadujú úplne nový, experimentálny a radikálny rámec premýšľania. Táto prednáška ponúkne vysvetlenie toho, čo je skutočnou výzvou v adresovaní klimatickej krízy v lokálnom, národnom a medzinárodnom merítku, a ako dizajn a dizajnové myslenie pomáhajú v prekonávaní prekážok na ceste k jej riešeniu.

Samuel Archberger vyštudoval literárnu komparatistiku na University of Kent a následne environmentálne politiky na Oxfordskej univerzite. Vo svojej diplomovej práci písal o tom, ako urbánny dizajn automaticky vytvára politický priestor a ako to vieme použiť pri mestskom plánovaní. V roku 2020 začal pôsobiť na Metropolitnom inštitúte Bratislavy, kde je editorom Manuálu verejných priestorov a spoluautorom strategického plánu Bratislava 2030. Od marca tohto roka pracuje ako senior analytik na Úrade vlády SR a nastavuje politiky v oblasti výskumu a inovácií – konkrétne v interdisciplinárnych prepojeniach medzi kreatívnym priemyslom, urbanizmom a dekarbonizačnými technológiami. Výsledkom tejto práce je niekoľko kapitol v Stratégii pre výskum, vývoj a inovácie, ktorej schválenie je míľnikom Plánu obnovy.

Klára Peloušková

13.00-13.45 (+ diskusia)
Od udržateľnosti k obývateľnosti: Radikálne podoby súčasného dizajnu

Ako uvažovať o dizajne v časoch klimatickej krízy, ktorá odhaľuje limity globálnej spoločenskej organizácie a našej predstavivosti, pokiaľ ide o ponímanie planéty ako prepojeného systému? Ako navrhovať, keď nad komplexnými infraštruktúrami, ktoré sme ako ľudia vytvorili, zároveň nemáme kontrolu? Prednáška sa zameria na polohy súčasnej teórie a praxe dizajnu, ktorá sa pokúša vyrovnať so situáciou antropocénu, pričom vychádza z prehodnotenia toho, čo je planéta a ako funguje. Pojem udržateľnosti sa z pohľadu tohto typu myslenia zdá byť príliš konzervatívny. Čo vlastne chceme „udržať“? Ide to vôbec? A za akú cenu?

Klára Peloušková vyštudovala dejiny a teóriu umenia na FF MU v Brne a na UMPRUM v Prahe. Pôsobí ako metodička a prednášajúca na Katedre dizajnu a Katedre teórie a dejín umenia UMPRUM, kde zároveň vedie modul pre udržateľnosť a civilizačné otázky Planeta B. Zaoberá sa súčasnou teóriou a metodológiou dizajnu s dôrazom na politickú ekológiu strategického navrhovania. V roku 2021 absolvovala dizajnérsko-výskumnú stáž v programe The Terraforming na Strelka Institute for Media, Architecture and Design. V minulosti pôsobila ako šéfredaktorka magazínu pre výtvarné umenie Artalk.cz a naďalej sa venuje publicistickej a príležitostne aj kurátorskej činnosti.
.
.
.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.