Prezentácia Ateliéru reklamní fotografie UTB v Zlíne na Škole dizajnu

11/2022

V novembri sme mali na odbore fotografický dizajn návštevu z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Naši žiaci sa dozvedeli informácie o samotnej škole a jej organizácii, o ponuke odborov Fakulty multimediálních komunikací a o priebehu a zameraní štúdia jednotlivých odborov.

Prezentácia bola orientovaná najmä na Ateliér reklamní fotografie. Viedol ju doc. MgA. Jan Jindra, ktorý je vedúcim ateliéru. Žiaci dostali celé spektrum dôležitých informácií o zamerania štúdia, materiálno-technickom zabezpečení ateliéru, o rôznych projektoch a spoluprácach, pedagogickom zbore, úspechoch absolventov, celkovom kultúrnom a spoločenskom živote v ateliéri, o podmienkach prijatia, priebehu talentových skúšok, požiadaviek na portfólio a kritériá hodnotenia.

Súčasťou prednášky bola aj prezentácia prác študentov, ktorá bola veľmi podnetná. Po skončení prezentácie mali naši žiaci aj možnosť konzultovať svoje práce s doc. MgA. Janom Jindrom.

Prezentácia bola zároveň streamovana aj online pre študentky a študentov, ktorí sa jej nemohli zúčastniť fyzicky.

Súčasne prebieha v rámci Mesiaca fotografie výstava Ateliéru reklamní fotografie UTB v Open Gallery v Bratislave pod názvom Šťastný stesk, kde vystavuje aj náš absolvent Lukáš Procházka.