Radovan Dranga - Soft Systems


RADOVAN DRANGA - SOFT SYSTEMS

TRVANIE VÝSTAVY PREDLŽUJEME DO 22. APRÍLA 2024!

29. 2. – 22. 4. 2024

Kurátorka: Silvia Binda Heiserová
Galéria Sumec, Škola dizajnu
Ivanská cesta 21, Bratislava
Výstava je prístupná v dni školského vyučovania od 8:00 do 16:00

/

It matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what concepts we think to think other concepts with.
- Donna Haraway


V snových svetoch na prieniku polygónovej abstrakcie, éterickej ľahkosti bytia a konfúzie medzi prežívaním digitálnej a fyzickej reality zároveň, je v priestore prítomná otázka, ako nám moderné technológie v spojení so súčasným umením vedia napomôcť k obnoveniu medziľudskej blízkosti.

Vo svojej aktuálnej výstave Soft Systems v Galérii Sumec nás multimediálny umelec Radovan Dranga uvádza do tejto problematiky nahliadnutím do imaginárneho imerzívneho sveta v podobe site-specific virtuálneho priestoru s prvkami rozšírenej reality (augmented reality), vytvoreného pre spolunažívanie digitálnych bytostí v harmónii a mäkkosti. Systémom mäkkých interakcií týchto post-internetových entít autor vytvára alúziu na medziľudské zaobchádzania a nevyhnutnosť ich zjemnenia. Radovanove scenérie virtuálnej reality tak presahujú estetické a zážitkové funkcie, stávajú sa umeleckým poznávacím nástrojom pre budovanie empatie a premosťovanie ľudských mikrosvetov. Ak je softvér evolúciou hardvéru, nech sú mäkké systémy budúcnosťou rigidných spoločností.

Dielo Soft Systems zároveň navádza na uvažovanie o významovo-formálnych vrstvách virtuálnej reality, jej definície a identity. Virtuálna realita ako narácia nových príbehov, ako komplexné audiovizuálne dielo, ako rozšírenie architektúry, ako priestor budovania blízkosti, mäkkosti. Mäkkosť do Radovanovho priestoru vstupuje na úrovni estetiky, metódy, zásadného prístupu ku snahe o zmenu prostredníctvom zážitku z príbehu. Ako už Ursula K. Le Guin vizionársky predpovedala v eseji A Carrier Bag Theory of Fiction, rozprávanie príbehov „môže byť základom pre organizovanie a posilňovanie spolupráce v rámci ľudskej evolúcie.“ Čo ak sú práve príbehy a fikcie potrebnou súčasťou prekonávania stereotypov a zbližovania naprieč názorovými spektrami, práve preto, že nám ukazujú alternatívy k poznanej, tradičnej a nezmeniteľnej minulosti, súčasnosti, ako aj budúcnosti?

Fiktívny príbeh, ktorý nám Radovan prerozpráva prostredníctvom syntetizovaného hlasu, prihovárajúcemu sa ku nám na rozmedzí dvoch pohľadov do virtuálneho sveta mäkkosti, je inšpirovaný krátkou špekulatívnou poviedkou The Egg od Andyho Weira. Príbeh osviežujúco transparentným spôsobom odkazuje na večnú otázku pozície ľudského bytia vo vzťahu voči nekonečnosti vesmíru, ale aj bezprostrednému okoliu. V súznení s Heideggerovým Dasein, artikulované úvahy smerujú k poznaniu, že naše bytie je neoddeliteľne prepojené so svetom okolo nás, kde každá interakcia a každé rozhodnutie rezonuje v širšom kontexte nášho bytia a spoločného existenčného putovania.

Integrálnou súčasťou diela Soft Systems sú intergalaktické zvukomaľby, plné dekonštruovaných slákov a zablúdených dronov, od sound designera Toma Michalčáka, namapované na 3D priestor znepokojivo realistickým spôsobom. Fantazijné 3D modely a rafinovane prepracované scény virtuálnej reality sú dielom 3D artistu Kirilla Melnikova, a.k.a. Meloq Arai. Projekt bol vytvorený pod umeleckou réžiou Radovana Drangu.

Silvia Binda Heiserová/
Foto: Michal Líner

/

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2024 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.