Študijná poradkyňa a školská psychologička

​Na Škole dizajnu pôsobí študijná poradkyňa a školská psychologička Tereza Křečková, ktorá poskytuje psychologické poradenstvo v škole pre študentov a študentky, pedagogický kolektív a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania; stará sa o študentov a študentky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; poskytuje konzultácie pri riešení osobných problémov; poskytuje pomoc v oblasti techník a štýlov učenia sa; pomáha študentom a študentkám 1. ročníkov pri adaptácii. >>> VIAC INFO

KONZULTAČNÉ HODINY:
miestnosť č. 300, tretie poschodie

PO: 15:30 - 16:30 - konzultácie pre rodičov
UT: 10:00 - 12:00 - konzultácie pre študentky a študentov
ST: 9:00 - 15:00 - konzultácie pre študentky a študentov

Možnosť využitia online konzultácií a chatu cez IG: @coach.tereza

KONTAKT:
e-mail: studijnaporadkyna@gmail.com
IG: @coach.tereza

Foto: Alexandra Szabóová, linorez