VEĽKÉ FINÁLE - Výstava záverečných prác Školy dizajnu

Srdečne pozývame na výstavu záverečných prác absolventiek a absolventov maturitného a vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu!VEĽKÉ FINÁLE
Výstava záverečných prác Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave

Vernisáž: 3. 6. 2022, 15:00
Trvanie výstavy: 4. 6. – 24. 8. 2022

Komunitné centrum

Avion Shopping Park

Ivanská cesta 16, Bratislava
1. poschodie, nad predajňou Office Shoes

Vedúci pedagógovia: Peter Ilčík, Marianna Kajabová, Jana Kirschnerová, Michal Mečár, Róbert Szegény, Lukáš Šafář, Kristína Vargová, Tomáš Vicen

Vystavujúce študentky a študenti: David Riedl, Matúš Gajdošík, Bruno Kiss, Emma Roza Nunesová, Alexandra Kusá, Timotej Murcko, Sebastián Ondrejka, Vanesa Šamajová, Jakub Chrenko, Alexandra Szabó, Nina Šajdová, Richard Macinský, Kristína Mišíková, Karolína Katarína Rischerová, Greta Gajdošíková, Alex Hocko, Karin Hrončiaková, Diana Viazankina, David Marienčik, Karolína Mikulášková, Lindita Sinani, Tatiana Liptáková, Laura Péteriová, Natália Puterová, Emma Nováková, Katarína Chmelová, Karin Kissová, Sofia Časná, Branislav Chudada, Alexandra Kutlíková, Ladislav Malík, Karolína Mužíková, Marcela Greifová, Viktória Szelleová, Alexandra Liková, Karolína Korimová, Rebeca Škrovanová, Ema Valentová, Laura Hošnová, Natália Marošová, Lenka Erseková, Nikoleta Nestarcová, Terézia Šamková, Denis William Granec, Denis Sládek, Anita Szanková, Alžbeta Kurdelová, Dominika Bogárová, Pavlína Marečková, Marek Svátek, Ondrej Časnocha, Mária Púčiková, Matej Bartoš, Oliver Kolembus

Architektúra výstavy: Jakub Tóth

> FB event

Na výstave Veľké finále predstavuje svoje záverečné práce 39 maturantiek a maturantov z odborov Grafický dizajn, Grafický a priestorový dizajn, Odevný dizajn, Produktový dizajn a Fotografický dizajn a 20 absolventiek a absolventov pomaturitného vyššieho odborného štúdia odborov Grafika vizuálnych komunikácií, Filmová a mediálna tvorba, Odevný a textilný dizajn, Interiérový dizajn a Fotografia.

Študentky a študenti vystavujú pestrú škálu dizajnérskych a umeleckých projektov, v ktorých uplatnili nadobudnuté poznatky a zručnosti získané počas štúdia. Prezentované práce ponúkajú pohľad na široké spektrum ideí, tém, techník, žánrov, foriem a napokon rôznych výstupov, prostredníctvom ktorých má publikum možnosť nahliadnuť do ich uvažovania a profesionálnych preferencií, a zároveň získať prehľad o súčasnej dizajnérskej a umeleckej praxi.
Medzi vystavenými prácami nájdeme súčasné odevy, návrhy interiérov a interiérových prvkov či nábytku, autorský knižný dizajn, obalový dizajn, ilustrácie, maľby, grafiky, stolové a 3D počítačové hry, návrhy webových stránok, komplexnej vizuálnej identity a komunikácie rôznych firiem, značiek alebo produktov, žánrovo rozmanité fotografické série, audiovizuálne diela a napokon voľnejšie intermediálne umelecké projekty.

Sme radi, že vo svojich záverečných prácach naše študentky a študenti dokázali prejaviť vysokú úroveň vedomostí, zručností a skúseností, ktoré počas štúdia získali, a ktoré bezprostredne súvisia s teóriou a najmä praxou v jednotlivých odboroch. Teší nás však aj to, že okrem „hard skills“ zúročili aj to, k čomu ich pedagógovia viedli, a čo je pre nás rovnako dôležité. Prehľad v kultúre, dejinách a súčasnosti umenia, dizajnu a svojho odboru, schopnosť citlivo vnímať, analyzovať, interpretovať a so sebareflexiou hodnotiť aj vlastnú umeleckú a dizajnérsku tvorbu v interdisciplinárnom kontexte, schopnosť kriticky, technicky, kreatívne a empaticky myslieť, pohotovo riešiť neočakávané situácie a ponúkať originálne riešenia, zhodnocovať a vo vlastnej práci aplikovať aktuálne trendy, vyhľadávať a aplikovať v tvorbe nové poznatky, multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu, pracovať samostatne aj v tíme, kvalitne, kreatívne a komplexne.

Vystavenými prácami naše študentky a študenti dokazujú, že ich rodina, priatelia aj pedagógovia môžu byť na nich hrdí a vďaka svojim schopnostiam sa môžu tešiť na perspektívy a príležitosti, ktoré sa pred nimi práve otvárajú.MATURITNÉ ŠTÚDIUM

> Produktový dizajn

Venujeme sa navrhovaniu a výrobe produktov-prototypov vrátane ich výtvarno-technickej dokumentácie pre rôzne odvetvia produktového dizajnu, úžitkového umenia, transport dizajnu, interiérového dizajnu, športu, spotrebného priemyslu, art dizajnu a voľného umenia. Ovládame a pri tvorbe využívame tradičnú a digitálnu kresbu a modelovanie, 2D a 3D špecializované softvéry, stroje, nástroje a technológie používané pri prototypovaní a výrobe produktov. Poznáme a uplatňujeme rôzne technologické a výrobné postupy či inovatívne myšlienky a poznatky zo svojho odboru, máme prehľad a cit v oblasti dizajnu a umenia, snažíme sa kriticky, technicky a kreatívne uvažovať , vytvárať a prezentovať premyslené a funkčné návrhy s ohľadom na konkrétnych užívateľov.

Vedúci odboru: Mgr. art. Peter Ilčík

Pedagógovia
Ivan Žákovič, akad. sochár
Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová
Mgr. art. Štefan Sekáč
Mgr. art. Petra Rybánska

Vystavujúci: David Riedl, Matúš Gajdošík, Bruno Kiss, Emma Roza Nunesová, Alexandra Kusá, Timotej Murcko

> Grafický a priestorový dizajn

Tvoríme komunikačný dizajn – plagáty, knihy, publikácie, kampane, printové a digitálne reklamy, písmo a typografiu, firemné identity vrátane komplexných dizajnmanuálov, logá a rozmanité propagačné materiály. Venujeme sa 2D a 3D grafike počítačových hier, navrhovaniu orientačných systémov, 3D navrhovaniu a modelovaniu vo fyzickom a digitálnom prostredí, úprave a retušovaniu fotografií, aplikáciám grafického dizajnu v iných odvetviach, tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe, grafike, ilustrácii či voľnému umeniu. Máme prehľad v dejinách umenia a aktuálnych dizajnérskych trendoch a pokročilé zručnosti v používaní softvérov a techniky využívanej v našom odbore. Vieme pracovať samostatne aj v tíme, pohotovo riešiť neočakávané situácie, ponúkať klientom originálne návrhy, sebavedomo si obhájiť svoju prácu, ale byť aj primerane sebakritickí.

Vedúci odboru: Mgr. art. Tomáš Vicen

Pedagógovia:
Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD.
Mgr. art. Martin Schwarz
Mgr. art. Miriam Kulacsová
Mgr. art. Alžbeta Malovcová
Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková
Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová
Mgr. art. Jozef Minárik
Mgr. art. Danica Ondrejovič
Mgr. art. Martin Toldy
Mgr. art. Ivan Patúc

Vystavujúci: Sebastián Ondrejka, Vanesa Šamajová, Jakub Chrenko, Alexandra Szabó, Nina Šajdová, Richard Macinský, Kristína Mišíková, Karolína Katarína Rischerová, Greta Gajdošíková, Alex Hocko, Karin Hrončiaková, Diana Viazankina

> Grafický dizajn

Tvoríme voľnú a komerčnú grafiku, ilustráciu a komunikačný dizajn – plagáty, reklamné vizuály, knihy, publikácie, kampane, písmo a typografiu, orientačné systémy, webdizajn a multimediálnu grafiku, firemné identity vrátane komplexných dizajnmanuálov, logá, webové alebo mobilné aplikácie. Ovládame úpravu a retušovanie fotografií, realizujeme aplikácie grafického dizajnu v iných disciplínach, venujeme sa tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe a voľnému umeniu, máme zručnosti v ovládaní softvérov a techniky využívanej vo svojom odbore a prehľad v dejinách a súčasnosti grafického dizajnu. Vieme navrhovať a realizovať kreatívne ideové, technické a materiálové riešenia, sebavedomo prezentovať svoju prácu a pohotovo riešiť situácie, ktoré dizajnérska prax prináša.

Vedúci odboru: Mgr. Michal Mečár

Pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková
Mgr. art. Tomáš Vicen
Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD.
Mgr. art. Martin Schwarz
Mgr. art. Miriam Kulacsová
Mgr. art. Alžbeta Malovcová
Mgr. art. Danica Ondrejovič
Mgr. art. Jozef Minárik
Mgr. art Zuzana Šebelová
Mgr. Bianka Černáková

Vystavujúci: David Marienčik, Karolína Mikulášková, Lindita Sinani, Tatiana Liptáková, Laura Péteriová, Natália Puterová, Emma Nováková, Katarína Chmelová, Karin Kissová, Sofia Časná, Branislav Chudada

> Odevný dizajn

Navrhujeme a zhotovujeme originálne súčasné odevy a odevné kolekcie založené na princípe environmentálnej udržateľnosti a etickom prístupe. Dokážeme navrhovať a zhotovovať strihy, aplikovať súčasné a historické textilné techniky, zorganizovať a uskutočniť módnu prehliadku a prezentovať na nej vlastné modely. Venujeme sa aj navrhovaniu dobových odevov, kostýmov, recyklovaniu a upcyclovaniu textilu, tvorbe textilného šperku a objektu, odevným a bytovým doplnkom, módnej kresbe, stylingu a módnym konzultáciám. Máme prehľad v dejinách a súčasnosti umenia a odievania, sledujeme a tvorivo autorsky reagujeme na aktuálne trendy a dokážeme tvorivo a sebavedomo prezentovať portfólio svojej práce.

Vedúca odboru: Mgr. Marianna Kajabová

Pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová
Mgr. art. Kristína Šipulová
Mgr. art. Henrieta Tholt
Bc. Rudolf Šťastný, Dis.
Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD.
Mgr. art. Júlia Jurinová

Vystavujúci:Alexandra Kutlíková, Ladislav Malík, Karolína Mužíková, Marcela Greifová

> Fotografický dizajn

Pracujeme a tvoríme v oblasti klasickej a digitálnej fotografie, videa, dokumentárnej, žurnalistickej, módnej, portrétnej, športovej, umeleckej fotografie a ďalších žánrov, poznáme ich špecifiká a vieme ich aplikovať vo svojej práci. Máme skúsenosti s počítačovou postprodukciou obrazu, tvorbou fotoilustrácií, fotografických publikácií, printovej a digitálnej reklamy. Vieme využiť fotografický obraz v grafickom dizajne, vizuálnej komunikácii a voľnej umeleckej tvorbe. Ovládame softvéry využívané pri práci s fotografiou a videom, vieme uplatniť variabilné technologické postupy v tvorivom procese a pri realizácii zákaziek, máme prehľad v dejinách a súčasnosti umenia a fotografie, dokážeme analyzovať a vo vlastnej práci aplikovať súčasné trendy vizuálnej komunikácie, vieme pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo.

Vedúca odboru: Mgr. art. Jana Kirschnerová

Pedagógovia:
Mgr. art. Jakub Čajko
Mgr. art. Gabriela Halás
Mgr. art. Radovan Dranga
Mgr. Vladislav Malast
Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD.
Mgr. art. Denisa Havrľová

Vystavujúci: Viktória Szelleová, Alexandra Liková, Karolína Korimová, Rebeca Škrovanová, Ema Valentová, Laura Hošnová
VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM


> Interiérový dizajn

Riešime komplexné návrhy interiérov, navrhujeme interiérové prvky, dizajn obytných, verejných a obchodných priestorov, konštruujeme technické výkresy, výtvarno-technickú dokumentáciu a 3D vizualizácie, navrhujeme v rôznych softvéroch využívaných v architektonickej a interiérovej tvorbe. Tvoríme nové koncepty interiérových riešení a inovujeme tradičné koncepcie. Ovládame problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov, máme znalosti z architektúry a staviteľstva, prehľad a cit na poli interiérového dizajnu a umenia. Dokážeme tiež navrhovať dekorácie a scénografiu podujatí a orientujeme sa medzi firmami spolupracujúcimi s interiérovými dizajnérmi. Uplatňujeme analytické, konštruktívne a kreatívne myslenie, vieme prezentovať výstupy svojej práce a viesť s klientom dialóg smerujúci k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Vedúca odboru: Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

Pedagógovia:
Mgr. art. Rita Koszorús
Ing. Lenka Kurjanová

Vystavujúci: Mgr. Natália Marošová, Lenka Erseková, Nikoleta Nestarcová, Terézia Šamková

> Filmová a mediálna tvorba

Vykonávame tvorivú činnosť v oblasti audiovizuálnej tvorby a orientujeme sa v profesionálnom svete filmu, televízie a médií. Máme profesionálne zručnosti v používaní filmovej reči, terminológie a techník, skúsenosti z tvorby rozličných filmových produktov a autorskej tvorby, vieme používať filmovú, televíznu, fotografickú a zvukovú techniku. Pohybujeme sa v oblasti tvorby a postprodukcie krátkych filmov, videí, reklamných spotov alebo akéhokoľvek audiovizuálneho diela, tvorby scenárov a storyboardov. Disponujeme znalosťami z dejín filmu a audiovizuálnych médií, filmovej réžie, kamery, zvuku, strihu, obrazových techník, dramaturgie, scenáristiky, produkcie a filmovej výroby. Sme oboznámení s tvorbou a problematikou PR, etiky v masmédiách, reklamy, marketingu a vieme pracovať samostatne aj tímovo vo filmovom a televíznom štábe.

Vedúci odboru: Mgr. art. Lukáš Šafář

Pedagógovia:
Mgr. art. Dušan Bustin
PhDr. Vladimír Repčík
Mgr. art. Martin Snopek ArtD.
Mgr. art. Denisa Havrľová
Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD.

Vystavujúci: Denis William Granec, Denis Sládek

> Odevný a textilný dizajn

Dokážeme samostatne navrhnúť a precízne zhotoviť rôzne typy odevov a autorskú odevnú kolekciu, tvoriť strihy odevov, kreatívne využívať rôzne textilné i alternatívne materiály a techniky, vytvoriť výtvarný návrh, dokumentáciu a uskutočniť realizáciu v dohodnutom časovom limite. Vieme uplatniť konštrukčné a technologické vedomosti z odevnej praxe pri realizácii zákaziek s ohľadom na použité materiály, technické, estetické a ekonomické požiadavky, a to v kontexte environmentálnej udržateľnosti a etického prístupu. Dokážeme analyzovať a hodnotiť produkty odevného dizajnu, vyhľadávať a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci, multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu formou portfólia, výstavy alebo módnej prehliadky. Venujeme sa aj upcyclovaniu textilu, tvorbe textilného šperku, objektu a odevných doplnkov, stylingu a módnym konzultáciám. Máme prehľad v dejinách a súčasnosti módy a umenia a základné vedomosti z ekonomiky a marketingu.

Vedúca odboru: Mgr. Marianna Kajabová

Pedagógovia:
Mgr. art. Henrieta Tholt
Bc. Rudolf Šťastný, Dis.
Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD.
Mgr. art. Júlia Jurinová

Vystavujúci: Anita Szanková, Alžbeta Kurdelová

> Grafika vizuálnych komunikácií

Sme profesionálne pripravení navrhnúť riešenia a realizovať úlohy, ktoré súčasná prax grafiky vizuálnych komunikácií prináša. Tvoríme návrhy plagátov, pútačov, billboardov, dvojrozmerných i trojrozmerných prvkov, návrhy obalového dizajnu. Navrhujeme firemné logotypy, značky, symboly a kompletnú firemnú identitu v podobe dizajn manuálu, ponúkame komplexné riešenia vizuálnej identity pre firmy, inštitúcie, spoločenské akcie a realizujeme rozsiahlejšie projekty vizuálnej komunikácie a informačnej grafiky pre architektonické komplexy, priestorové riešenia výstav, showroomy, festivaly a iné podujatia. Zaoberáme sa typografickými zadaniami a tvorbou a digitalizáciou písma, mikrotypografiou a celkovým grafickým riešením publikácií, ilustrovaných kníh, časopisov, umeleckých i firemných katalógov, bulletinov, propagačných materiálov a prvkov akcidenčnej sadzby. Navrhujeme a technicky realizujeme grafiku webových stránok a aplikácií. V zázemí ateliérov tlačíme risografom, fotografujeme produkty, portréty, akcie, upravujeme a striháme videá a animujeme autorské ilustrácie, objekty. Pracujeme na individuálnej profilácií jednotlivých autorov. Venujeme sa tiež voľnému umeniu a autorským projektom. Sme rozhľadení, samostatní, vynaliezaví, pohotoví a dôslední.

Vedúci odboru: Mgr. art. Róbert Szegény

Pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD.
Mgr.art. Vojtech Ruman
Mgr. art. Dušan Bustin
PhDr. Vladimír Repčík
Mgr. art. Jakub Čajko
Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.
Mgr. art. Alžbeta Malovcová
Mgr. art. Rita Koszorús
Mgr. art. Denisa Havrľová
Bc. Jakub Tóth
Mgr. art. Radovan Dranga
Mgr. art. Tijana Radenković
Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez
Mgr. art. Filip Horník, ArtD.
Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD.
Mgr. art. Martin Toldy

Vystavujúci: Dominika Bogárová, Pavlína Marečková, Marek Svátek, Ondrej Časnocha, Mária Púčiková, Matej
Bartoš, Oliver Kolembus

> Fotografia

Vieme profesionálne fotografovať a uplatňujeme svoje vedomosti a zručnosti v rôznych žánroch od reklamnej, cez dokumentárnu a žurnalistickú až po voľnú výtvarnú fotografiu. Vytvárame kvalitný fotografický a intermediálny obsah, ktorým dokážeme komplexne reagovať na rôzne požiadavky, kontexty a situácie. Sme teoreticky, technologicky a prakticky pripravení pohybovať sa v sfére vizuálnej komunikácie, žurnalistiky a médií, reklamy alebo umenia s dôrazom na fotografický obraz. Rozumieme formálnym požiadavkám na kvalitnú fotografiu a zároveň sa snažíme ponúkať originálny a v kvantite vizuálnych informácii rozpoznateľný obrazový materiál. Rutinne ovládame softvéry využívané pri práci s fotografiou a videom, vieme uplatniť rôzne technologické postupy pri realizácii zákaziek či autorských projektov, máme prehľad v dejinách a súčasnosti umenia a fotografie, v mediálnej a žurnalistickej praxi. Dokážeme navrhovať grafické riešenia s využitím fotografie, vytvárať a postprodukčne spracovávať obraz, video, zvuk, text, pričom pracujeme kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo.

Vedúca odboru: Mgr. art. Jana Kirschnerová

Pedagógovia:
Mgr. art. Jakub Čajko
Mgr. art. Denisa Havrľová
Mgr. art. Radovan Dranga
Mgr. Vladislav Malast
Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD.
Mgr. art. Alžbeta Malovcová
Mgr. art. Rita Koszorús

Vystavujúci: Dominika Beličková, Nicol Bonevova, Patrik Láska, Kirill Melnikov, Beáta Roháčiková

Foto: Samuel Machala