Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Petra Rybánska

Petra Rybánska je textilná a produktová dizajnérka. Aktuálne pracuje aj ako odborná asistentka v ateliéri Industrial design na VŠVU v Bratislave, kde získala aj titul. Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Peter Behrens School of Arts v Düsseldorfe na Katedre úžitkového umenia so zameraním na šperk a internú stáž v ateliéri Keramiky na katedre úžitkového umenia na VŠVU v Bratislave. Príležitostne pôsobí ako lektorka umeleckých remesiel v ÚĽUV-e.

Vo svojej tvorbe kladie dôraz na prácu s informáciami a odhadnutie cieľovej skupiny. Dlhodobo sa venuje remeslám a práci s rôznymi materiálmi a technológiami a rada experimentuje s ich kombinovaním a prelínaním, čo sa odráža aj v jej tvorbe.

Na Škole dizajnu vyučuje navrhovanie a počítačovú vizualizáciu.