Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš

Branislav Gajdoš je univerzálny grafický dizajnér. Vyštudoval grafický dizajn na SUPŠ a VŠVU v Bratislave u prof. Zoltána Salamona a prof. Stanislava Stankociho. Vo svojej tvorbe uplatňuje rozličné grafické formy a jeho práce sú rozmanité: logotypy, dizajny časopisov, katalógov, plagátov a knižný dizajn, ktorému sa venuje najradšej. Vytvoril dizajn pre viac ako sto kníh a desiatky knižných a katalógových obálok. Jeho tvorba má neopakovateľný rukopis s citom pre harmonický súzvuk písma a obrazu a dizajn precízne korešponduje s obsahom, pričom si zachováva hravý prístup k téme. Najlepším uznaním kvality jeho tvorby je jedenásť ocenení Najkrajšia kniha roka na Slovensku. Viackrát bol ocenený aj za periodické i neperiodické publikácie a za dizajn výstavných expozícií doma aj v zahraničí. Na Škole dizajnu učí typografiu, praktické cvičenia, elektronické publikovanie a počítačovú grafiku.