Bc. Rudolf Šťastný, Dis. Bc. Rudolf Šťastný, Dis.

Rudolf Šťastný je absolventom bakalárskeho štúdia učiteľstva na Univerzite Komenského v Bratislave a absolventom vyššieho odborného štúdia v odbore odevný a textilný dizajn na Škole dizajnu. Absolvoval stáž u Maji Božović a Pavla Dendisa, v rámci štúdia tiež absolvoval Erasmus+ program v Estónsku. V súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe a na Škole dizajnu pôsobí ako pedagogický asistent v rámci predmetov konštrukcie strihov, technológia, praktické cvičenia a dejiny odievania.