Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD.

o Odevný dizajn

Marianna Kajabová je kunsthistorička, absolventka odboru dejiny a teória umenia na filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Doplňujúce pedagogické štúdium absolvovala v študijnom programe estetická výchova a v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov na filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Venuje sa tiež kurátorstvu výstav v galérii Sumec v Škole dizajnu a skúsenosti má aj ako galerijná pedagogička v Bibiane, v Detskom múzeu Slovenského národného múzea, v Slovenskej národnej galérii a v Kunsthalle Bratislava. Na Škole dizajnu vyučuje dejiny výtvarnej kultúry a dejiny odievania. So žiakmi každoročne absolvuje exkurzie na Slovensku a v zahraničí zamerané na spoznávanie pamiatok.