Mgr. art. Jozef Kurinec

Jozef Kurinec absolvoval štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, oddelenie kameňosochárstva. Vo svojom štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie priemyselný dizajn a ukončil ho na VŠVU na oddelení sochárstva. V roku 1999 absolvoval študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení v Prahe, oddelenie figurálneho sochárstva, pod vedením prof. Jana Hendrycha. Najviac sa venuje sochárskej tvorbe: socha vo verejnom priestore, objekt, inštalácia, kresba, v menšej miere aj médiu maľby. Reflektuje témy súvisiace s telom, sexualitou a zdravím v aktuálnych kontextoch hodnotových a náboženských naratívov. Popri dvoch samostatných výstavách sa zúčastnil cca 40 výstav na Slovensku aj v zahraničí a niekoľkých sochárskych sympózií. V súčasnosti spolupracuje aj na tvorbe scénických realizácií pre viaceré divadlá a filmovú tvorbu na Slovensku aj v Českej republike.  V súčasnosti tiež vedie občianske združenie Resculpture.sk, ktoré sa dominantne zaoberá organizovaním výstav a sochárskych sympózií, vedeckým výskumom v oblasti umenia vo verejnom priestore a publikačnej činnosti. Združenie vydalo napr. publikáciu Sochárske diela na území Bratislavy 1945 - 2022 (Súpis). Na Škole dizajnu vyučuje predmety figurálna kresba a výtvarná príprava a na katedrách Scénografie a Bábkarskej tvorby na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave vyučuje predmety Socha, modelovanie a Kresba a maľba.

Anton srholec freedom award 2019 3d print, pa12, 57x115x200 mm, 3d print tvar open creative hub
Anton srholec freedom award 2019 3d print, pa12, 57x115x200 mm, 3d print tvar open creative hub
Anton srholec freedom award 2019 3d print, pa12, 57x115x200 mm, 3d print tvar open creative hub
Anton srholec freedom award 2019 3d print, pa12, 57x115x200 mm, 3d print tvar open creative hub
Bez nazvu, 2021 steel 200cm
Bez nazvu, 2021 steel 200cm
Blurred body, 1998 plastic concrete, height 200 cm
Blurred body, 1998 plastic concrete, height 200 cm
Cells, 2005 pressed impregnated paper, 25x25x10 cm
Cells, 2005 pressed impregnated paper, 25x25x10 cm
Cranes 2010 print
Cranes 2010 print
Cross 2006 print
Cross 2006 print
Cross 2006 print
Cross 2006 print
Cross, 2012 steel, 160x80x10 cm
Cross, 2012 steel, 160x80x10 cm
Crossover 2017 ink on paper
Crossover 2017 ink on paper
Do not touch, 2011
Do not touch, 2011
Epigenesis, 2017 print, 119 x 168cm
Epigenesis, 2017 print, 119 x 168cm
Hearth 2022 photoluminescent resin 14cm
Hearth 2022 photoluminescent resin 14cm
Incarnation, 2015 acrystal, glass, water, permanganate, 80x55x35 cm
Incarnation, 2015 acrystal, glass, water, permanganate, 80x55x35 cm
Life balance 2022 plaster 180cmx60cm
Life balance 2022 plaster 180cmx60cm
Resurrection, 2011 epoxy resin, wood, steel,200x200x170 cm
Resurrection, 2011 epoxy resin, wood, steel,200x200x170 cm
Sediments, 1996 aluminum, steel, glass, height 160 cm
Sediments, 1996 aluminum, steel, glass, height 160 cm
Sediments, 1996 aluminum, steel, glass, height 160 cm
Sediments, 1996 aluminum, steel, glass, height 160 cm
Sharply 2014 stainless steel 100x100cm
Sharply 2014 stainless steel 100x100cm
Way, 2005 steel variable size
Way, 2005 steel variable size