VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže o najkrajšiu kresbu zo zošita! Porota vybrala 6 prihlásených kresieb ako najlepších. Piate miesto získali dvaja súťažiaci a špeciálnu cenu poroty získala aj súťažiaca, ktorej kresba bola na Facebooku najlajkovanejšia.

Všetci výhercovia získavajú cenu - kreatívny kurz na škole Dizajnu.

Kurz sa bude konať 11. 3. 2017 na Ivánskej ceste č.21 v budove školy Dizajnu od 10:00 hod.

Gratulujeme!!!

Prvé miesto - Michael Dujsík

Druhé miesto - Tamara Mosná

Tretie miesto - Ema Závodská

Štvrté miesto - Maya Phillips

Piate miesto (2x) - Alessandro, Boris Glasa

Šieste miesto - Martin Bugár

Špeciálna cena za najlajkovanejšiu kresbu – Natália Gončšáková.

Zároveň sa spolu s Vami tešíme na budúci ročník súťaže.

Voľná pracovná pozícia
PEDAGÓG ODBORNÝCH PREDMETOV V ODBORE INTERIÉROVÝ DIZAJN
Michal Nechala
Michal Nechala je od roku 2016 študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.
Lukáš Procházka
Lukáš Procházka je študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Fotografia.
ČO JE CENTRUM KREATÍVNEJ PRAXE
CKP je centrom odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií.
MADE BY VACULIK
MADESHIP je projekt spolupráce ŠKOLY DIZAJNU a reklamnej agentúry MADE BY VACULIK.
Prípravný kurz kresby
Prípravný kurz kresby (nielen) pre záujemcov o vyššie odborné štúdium.
O projekte EPAS
Škola dizajnu bola zaradená do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní...
Informačný pult o EÚ
V rámci prebiehajúceho projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu bol na našej škole vytvorený tím senior (R....
Prípravný kurz kresby
Lektorka: Mgr.art Petra Cepková, ArtD. Termín a miesto konania: streda, 15:30 – 17:30 hod., ateliér č....
Klauzúrne práce
Po prázdninách sa plní energie púšťame opäť do práce. Od 24. 4. do 28. 4. 2017...
Ján Hrčka - School Days
Aktuálna výstava v Galérii SUMEC: Ján Hrčka - School Days Kurátorka: Marianna Kajabová Trvanie výstavy: 11....
Veľkonočné prázdniny
Milí študenti, užite si voľno, v škole sa uvidíme opäť v stredu 19. apríla 2017.
Rodičovské združenie
Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 4. 2017 o 16:00...
Škola dizajnu
Pri bilancovaní môjho úsilia a úsilia celého pedagogického kolektívu a ostatných pracovníkov školy môžem skonštatovať, že...
Náhradný termín prijímacích talentových skúšok
2. (náhradný) termín prijímacích talentových skúšok na maturitné štvorročné štúdium v odboroch fotografický dizajn, grafický a...
Prevencia drogovej kriminality
3. apríla 2017 sa na Škole dizajnu uskutočnila prednáška a stretnutie s plk. Mgr. Jánom Pažickým,...