Centrum kreatívnej praxe

CKP je centrom odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií. Cieľom Centra je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti prakticky uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka Centru odborného vzdelávania a prípravy získavajú naši študenti nové vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní.

 

TVORBA OCENENIA PRE SLOVENSKÚ AGENTÚRU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Študenti priemyselného dizajnu pracovali v rámci praxe pre zadávateľa - Slovenskú agentúru životného prostredia na návrhoch...
ČO JE CENTRUM KREATÍVNEJ PRAXE
CKP je centrom odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií.
MADE BY VACULIK
MADESHIP je projekt spolupráce ŠKOLY DIZAJNU a reklamnej agentúry MADE BY VACULIK.
TAU-CHEM
V rámci Centra kreatívnej praxe sme realizovali viacero spoluprác so spoločnosťou Tau-chem.