Chytilo ma to za srdce 2019

Chytilo ma to za srdce - výsledky a foto z odovzdávania cien
Odborná porota udelila ceny v kategóriách: 1. kresba/maľba/koláž 2. fotografia 3. video ODOVZDÁVANIE CIEN SA USKUTOČNÍ...
Propozície súťaže
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje umeleckú súťaž