Kontakt

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Ivanská cesta 21 821 04 Bratislava telefón/fax: (02)43410802 ssus@ssus.sk autobusy: 61, 63, 96, 65 (zastávka Avion - shopping park) riaditeľ školy: Ing. Martin Kokles zriaďovateľ : Bohumil Bača, akademický maliar zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Jana Mináriková štatutárny zástupca zriaďovateľa školy: Mgr. art. Dalibor Bača, Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

—————————————————————————————————————————————————