Kontakt

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

IČO: 317 929 52
DIČ: 2021406035

SEKRETARIÁT
ssus@ssus.sk
+421 2 434 108 02

ÚRADNÉ HODINY
pondelok - piatok: 8:00 – 12:00

TAJOMNÍČKA
Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE
RNDr. Zdena Bačová
Mária Kovalčíková
Monika Bednáriková +421 2 433 301 92 / bednarikova@ssus.sk
ÚRADNÉ HODINY
pondelok: 7:30 – 13:30
streda: 7:30 – 13:30

PERSONÁLNE ODDELENIE
JUDr. Katarína Starečeková
+421 2 433 301 92 / katarina.starecekova@ssus.sk
ÚRADNÉ HODINY
utorok: 7:30 – 13:30
štvrtok: 7:30 – 13:30

INFO PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM / SPOLUPRÁCE / VÝSTAVY
Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

VIDEÁ O ODBOROCH MATURITNÉHO ŠTÚDIA NA ŠKOLE DIZAJNU


ERASMUS+
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com
English
/
Mgr. Lucia Mináriková
erasmus_fr@ssus.sk
le français
/
Mgr. art. Danica Ondrejovič
danicaondrej@gmail.com
italiano