Kontakt

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

telefón/fax: +421 2 434 108 02
e-mail: ssus@ssus.sk

—————————————————————————————————————————————————