Kontakt

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

SEKRETARIÁT
ssus@ssus.sk
+421 2 434 108 02
ÚRADNÉ HODINY SEKRETARIÁTU POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

TAJOMNÍČKA
Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk

INFO O ŠTÚDIU / SPOLUPRÁCE / VÝSTAVY
Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114


ERASMUS+
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmus_en@ssus.sk
english
/
Mgr. Lucia Mináriková
erasmus_fr@ssus.sk
le français