Kontakt

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

SEKRETARIÁT
Ing. Andrea Bukorová
ssus@ssus.sk
+421 2 434 108 02

ÚRADNÉ HODINY
pondelok - piatok / 07:00 - 12:00

TAJOMNÍČKA
Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk

INFO O ŠTÚDIU / SPOLUPRÁCE / VÝSTAVY
lubos.lehocky@ssus.sk, ssus@ssus.sk


ERASMUS+
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com