Kreatívne workshopy

Kurz kresby pre verejnosť a uchádzačov o vyššie odborné štúdium
Kurz kresby (nielen) pre záujemcov o vyššie odborné štúdium.
Letné tvorivé dielne 2018
Po roku sme opäť pripravili pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Zabavíme...