Prednášky, diskusie, prezentácie

Škola dizajnu pre svojich študentov a študentky, ale aj pre verejnosť pravidelne organizuje prednášky, prezentácie a diskusie so špičkovými externými odborníkmi, umelcami, dizajnérmi a inými ľuďmi z prostredia kultúry, médií, marketingu a biznisu. Našim cieľom je inšpirovať študentov a študentky, poskytnúť im možnosť vhľadu do rôznych oblastí dizajnérskej, umeleckej a mediálnej praxe, stimulovať ich interdisciplinárne uvažovanie a umožniť im široký prehľad v oblastiach, ktoré sa ich profesionálne môžu týkať.

 

AKTUÁLNY PROGRAM
Prezentácie a diskusie v Škole dizajnu s osobnosťami umenia, dizajnu, architektúry, filmu, reklamy, médií a ďalších...
Zoltán Tóth - Fashion design
24. apríl 2019 10:40 hod. miestnosť 207
Jiří Skřipský - Krajina
Autorská prezentácia >>>
Marcel Benčík
September 2019
Peter Korček - Institut tvůrčí fotografie v Opavě
Pozývame na prezentáciu ​fotografa, pedagóga a držiteľa viacerých ocenení v Slovak Press Photo a Czech Press...
Martina Ivičič - AutoCorrect
14.3.2019, 10:40, miestnosť 205
Diskusia o význame volieb do Európskeho parlamentu
21. 3. 2019, 9:00 Škola dizajnu, zasadačka pri jedálni
Peter Barényi - Párty
​Prednáška: 13. február 2019, 10:40 Mgr. et Mgr. art Peter Barényi, ArtD.
Marián Laššák - Dizajn s presahom
Prednáška: 6. marec 2019, 11:30 Mgr. art. et Ing. Marián Laššák, ArtD.
Gabriel Kosmály - Štyri izby
Škola dizajnu Ivanská cesta 21, Bratislava 9.1.2019, 11:00, 3. poschodie
PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE V ROKU 2018
Prednášky o umení a dizajne 6. 12. 2018 ŠKOLA DIZAJNU Ivanská cesta 21, Bratislava