VYHODNOTENIE SÚŤAŽE o najkrajší obrázok z Tvojho zošita

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže o najkrajšiu kresbu zo zošita! Porota vybrala 6 prihlásených kresieb ako najlepších. Piate miesto získali dvaja súťažiaci a špeciálnu cenu poroty získala aj súťažiaca, ktorej kresba bola na Facebooku najlajkovanejšia.

Všetci výhercovia získavajú cenu - kreatívny kurz na škole Dizajnu.

Kurz sa bude konať 11. 3. 2017 na Ivánskej ceste č.21 v budove školy Dizajnu od 10:00 hod.

Gratulujeme!!!

Prvé miesto - Michael Dujsík

Druhé miesto - Tamara Mosná

Tretie miesto - Ema Závodská

Štvrté miesto - Maya Phillips

Piate miesto (2x) - Alessandro, Boris Glasa

Šieste miesto - Martin Bugár

Špeciálna cena za najlajkovanejšiu kresbu – Natália Gončšáková.

Zároveň sa spolu s Vami tešíme na budúci ročník súťaže.

Študenti Školy dizajnu sa predstavili na výstave Trenčín Mesto Módy
TMM 2018, výstavisko Trenčín, 14. - 15. 9. 2018
GamesLab: Ako začať s vlastnou hrou - prednáška pre študentov Školy dizajnu
Vďaka partnerstvu Školy dizajnu a vzdelávacieho programu Butterfly Effect sa mohli naši študenti grafického dizajnu a...
Škola dizajnu na výstave Trenčín Mesto Módy 2018
V dňoch 14. a 15. septembra sa uskutoční výstava TRENČÍN MESTO MÓDY 2018 na ktorej nebude...
Pedagóg - grafika vizuálnych komunikácií
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga odborných predmetov v odbore vyššieho...
Plenér študentov prvého ročníka grafického a priestorového dizajnu
Aj v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnia tvorivo-spoznávacie plenéry pre našich nových študentov.
Ponuka záujmových krúžkov 2018/2019 pre študentov Školy dizajnu
V školskom roku 2018/2019 môžu naši študenti navštevovať tieto krúžky, resp. výberové predmety:
2018/2019
Vnútorný školský poriadok je dokumentom, ktorý upravuje podľa platných školských predpisov práva a povinnosti žiakov, pedagogických...
Premiéra nového filmu a výstava nášho pedagóga Martina Snopeka
Martin Snopek, náš vedúci odboru Animovaná tvorba, vytvoril unikátny krátky animovaný film Monštrum, ktorý môžete vidieť...
Prihlásenie >
>>> PRIHLÁSTE SA
Pedagóg - anglický jazyk
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga anglického jazyka v...
INFO: termín & čas prijímacích pohovorov na vyššie odborné štúdium
TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 22. 8. 2018 (STREDA) Prezentácia uchádzačov: 8:30 - 9:00 hod.
Pedagóg: 3D programy
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborného pedagóga na výučbu...
Koncoročná módna prehliadka_2017
Módna prehliadka študentov a študentiek odborov odevný dizajn & odevný a textilný dizajn.
Linda Berkyová
Linda Berkyová je novou študentkou grafiky vizuálnych komunikácií. Na vyššie odborné štúdium bola prijatá 19.6.2018.
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na projekt v rámci programu ERASMUS+
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046170