Prihláška na pomaturitné vyššie odborné štúdiumŠKOLA DIZAJNU:
- viac ako 20 rokov skúseností
- spolupráca so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- odborná prax, spolupráca s klientmi a pracovné stáže už počas štúdia
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- učitelia sú profesionálni dizajnéri a umelci
- vlastná galéria súčasného umenia
- 100% uplatnenie na trhu práce
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi z oblasti dizajnu, umenia a médií

ODBORY:

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA
8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia
8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN
8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN
8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

_Prijímacia skúška pozostáva z týchto častí:
1. Test všeobecného prehľadu
2. Hodnotenie portfólia (domácich prác)
3. Osobný pohovor s uchádzačom


INFO: +421 918 776 114

_

Vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí (Estónsko, Slovinsko). Aktuálne rozvíjame spoluprácu aj so školami v Taliansku, Rakúsku a Česku.

Prílohy na stiahnutie: Kritéria prijatia na štúdium Prihláška ↓Čo sa v Škole dizajnu naučíte?

temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava6.doc temp_file_INFO_SK1.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4