Prihláška na pomaturitné vyššie odborné štúdium

Prihlášky môžete zasielať do 3. septembra 2020Prijímacie konanie pre uchádzačov o pomaturitné vyššie odborné štúdium Škola dizajnu zabezpečí vzhľadom na aktuálnu situáciu dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej a tradičnej pošty. >>> VIAC INFO

ŠKOLA DIZAJNU:
- viac ako 20 rokov skúseností
- spolupráca so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- odborná prax, spolupráca s klientmi a pracovné stáže už počas štúdia
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- učitelia sú profesionálni dizajnéri a umelci
- vlastná galéria súčasného umenia
- 100% uplatnenie na trhu práce
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi z oblasti dizajnu, umenia a médií

___
ODBORY NA ŠKOLE DIZAJNU (3r. VOŠ):

- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
- FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
- ANIMOVANÁ TVORBA
- FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia
- INTERIÉROVÝ DIZAJN
- TEXTILNÝ DIZAJN

- ODEVNÝ DIZAJN - 2r. špecializačné štúdium

___
Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou, okrem ODEVNÉHO DIZAJNU, ktorý je možné študovať len ako dvojročné špecializačné štúdium po predošlom absolvovaní jedného z nasledovných stredoškolských študijných odborov (zameraní):

8609 M textilný dizajn
8610 M odevný dizajn
8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

___


TERMÍNY:

1. termín
10. jún 2020

2. termín
3. september 2020

Prihlášky na štúdium a materiály môžete posielať poštou alebo e-mailom do 10 júna, resp. 3. septembra 2020


INFO: lubos.lehocky@ssus.sk / tajomnik@ssus.sk

___

TROJROČNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM (VOŠ) je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul Dis – diplomovaný špecialista. Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov (akýchkoľvek odborov alebo zameraní) stredoškolského vzdelania s maturitou.

DVOJROČNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM (ŠŠ), je určené absolventom jedného z nasledovných študijných odborov (zameraní) stredoškolského štúdia s maturitou:

8609 M textilný dizajn
8610 M odevný dizajn
8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

a splnenie podmienok prijímacieho konania. Absolvent ŠŠ získava absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista
umenia“ so skratkou „Dis.art.“

_

Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí (Estónsko, Slovinsko). Aktuálne rozvíjame spoluprácu aj so školami v Taliansku, Rakúsku a Česku.

Prílohy na stiahnutie: Kritéria prijatia na štúdium Prihláška ↓Čo sa v Škole dizajnu naučíte?

temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava6.doc temp_file_INFO_SK1.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4