Školné

V cene školného - príspevku na vzdelávanie je zahrnuté:

- počítačový hardvér a softvér
- technologické vybavenie
- vybavenie odborných učební a dielní
- výtvarný materiál
- materiál a technológie na výrobu makiet, modelov, grafických návrhov alebo tlačovín
- spolufinancovanie účasti na súťažiach, workshopoch, výstavách a pod.

Škola dizajnu disponuje moderným technologickým vybavením, umožňujúcim študentom získať praktické zručnosti na špičkovej úrovni. Praktická časť študijných programov umožňuje študentom prácu s technológiami, aby do praxe vstupovali kvalitne a komplexne pripravení.

V odbornej a praktickej časti štúdia používame technologické a softvérové vybavenie, ktoré priebežne aktualizujeme a rozširujeme:

Grafické a video programy 2D:

- ADOBE CS5 master collection
- Photoshop CS5
- Illustrator CS5
- InDesign CS5
- Flash Professional CS5
- After Effects CS5
- Premiere Pro CS5

Modelovacie a animovacie programy 3D
- Rhinoceros
- Brazil, renderovací plug in
- Autodesk Maya 2011

Tvorba HTML
- PsPad

Navrhovanie odevných strihov
- Pattern maker

CNC pracovisko
- 2D rezanie polystyrénu pomocou softvéru Cut 2D
- 3D obrábanie pomocou softvéru Cut 3D

Študenti pracujú v modelovniach, kresliarňach, pracoviskách vybavených počítačovou technikou, dielňach a ateliéroch. Všetky pracoviská vrátane učební všeobecnovzdelávacích a teoretických predmetov sú sústredené v renovovanej budove a areáli školy. V mieste školy je aj internát a rozsiahla občianska vybavenosť (obchody, kiná, stravovacie zariadenia atď).

Mesačný príspevok na vzdelávanie (školné): 100 €
Žiaci s vynikajúcim prospechom majú možnosť získať prospechové štipendium.
Číslo účtu pre úhradu príspevku na vzdelávanie: SK7911000000002627340403

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18