Vybavenie a školné

V cene školného - príspevku na vzdelávanie je zahrnuté:

- počítačový hardvér a softvér
- technologické vybavenie
- vybavenie odborných učební a dielní
- výtvarný materiál
- materiál a technológie na výrobu makiet, modelov, grafických návrhov alebo tlačovín
- spolufinancovanie účasti na súťažiach, workshopoch, výstavách a pod.

Škola dizajnu disponuje moderným technologickým vybavením, umožňujúcim študentom získať praktické zručnosti na špičkovej úrovni. Praktická časť študijných programov umožňuje študentom prácu s technológiami, aby do praxe vstupovali kvalitne a komplexne pripravení.

V odbornej a praktickej časti štúdia používame technologické a softvérové vybavenie, ktoré priebežne aktualizujeme a rozširujeme:

Grafické a video programy

ADOBE Creative Cloud 2019

- Photoshop
- Illustrator
- InDesign
- After Effects
-
Premiere Pro
- Acrobat Pro
a ďalšie

Modelovacie a animovacie programy 3D

- Rhinoceros
-
Brazil, renderovací plug in
-
SketchUP
-
Autodesk Maya
- ZW CUT, tvorba technickej dokumentácie

Tvorba HTML

- PsPad

Navrhovanie odevných strihov

- Pattern maker
- Šijacie stroje

CNC pracovisko

- 2D rezanie polystyrénu pomocou softvéru Cut 2D
-
3D NC obrábanie pomocou gravírovacej frézy, softvér Cut 3D
- Rezací ploter GRAPHTEC 6000-60 (samolepiace fólie, perforácia papiera – šablóny)

- Stolárska dielňa

Grafická dielňa

- graficky lis (š 600mm)
- RISOMAT
(štyri farby)

Fotokomora, fotoateliéry, videoateliéry

- 7 zväčšovacích prístrojov s objektívmi a expozičnými hodinami
- 7 vývojníc
- vyvolávacie vane, laboratórne misky, maskovacie
rámiky
- ručná leštička pre fotomateriál na papierovej
podložke
- analógové kinofilmové fotoaparáty (Canon, Nikon), fotoaparát Mamiya pre stredný formát
- digitálne fotoaparáty Nikon
- stabilne namontované závesné systémy na pozadie
(šírka pozadí 3,55 m a 2,72 m)
- prenosná konštrukcia na uchytenie pozadí (šírka
pozadí 1,35 m)
- pozadia (biele, šedé, čierne a modré kľúčovacie)
- štúdiové blesky a príslušenstvo (statívy,
reflektory, komínkový reflektor, softboxy, dáždniky, klapky, farebné filtre, voštinové filtre)
- fotografické statívy
- samostatný batériový generátor pre prácu s bleskami
v exteriéri
- flashmeter/expozimeter so zabudovaným LCD displejom
- externé blesky
- skener (aj na filmy)
- videokamery, statívy, SteadyCam

Ďalšia technika

- Arduino + softvér
- tablety WACOM M
- presvecovací tablet DBMIER A3
- počítače, skenery, tlačiarne

Škola zabezpečuje pre študentov aj základný výtvarný materiál, nástroje a pomôcky, napríklad:

- hlina, dizajnérska hlina Teclay, plastelína, výkresy, sadra,
- sochárske špachtle, kamenný stôl na vytáčanie sadrových profilov, ručné nástroje a elektrické stroje, frézky PROXXON, vypaľovacie pero, masívne nožnice na plech kombinované s ohýbačkou a pod.


Študenti pracujú v modelovniach, kresliarňach, pracoviskách vybavených počítačovou technikou, dielňach a ateliéroch. Všetky pracoviská vrátane učební všeobecnovzdelávacích a teoretických predmetov sú sústredené v renovovanej budove a areáli školy. V mieste školy je aj internát a rozsiahla občianska vybavenosť (obchody, stravovacie zariadenia, internát atď).

_
Mesačný príspevok na vzdelávanie (školné) je od školského roku 2018/2019 pre maturitné štúdium 120 € a pre vyššie odborné štúdium 100 €. POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU A PRIJÍMACIE POHOVORY NEPLATÍTE.

Žiaci s vynikajúcim prospechom majú možnosť získať prospechové štipendium.

V nepriaznivej životnej situácii môžu študenti na základe objektívnych dôvodov požiadať o zníženie školného.

_
Číslo účtu pre úhradu školného: SK7911000000002627340403
Školné sa hradí mesačne do 15. dňa daného mesiaca. Do poznámky k platbe sa uvádza meno študenta/študentky.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18