Školné

Príspevok na vzdelávanie (školné)

Číslo účtu pre úhradu príspevku na vzdelávanie: SK7911000000002627340403 Mesačný príspevok na vzdelávanie (školné) je v sume 100,- €. Škola zabezpečuje odborné vyučovanie na jednotlivých umeleckých odboroch s použitím vybavenia súčasných, ale aj tradičných technológií.

V cene školného je zahrnuté:

- použitie výkonných technológií, počítačovej techniky s pripojením na Internet, odborných učební a dielní, technológií na výrobu makiet, modelov, grafických návrhov, printov a podobne.

- spotrebný materiál potrebný na vyučovanie okrem základných výtvarných pomôcok študenta

- účasť na súťažiach, workshopoch a výstavách. Ponúkame umelecké vzdelanie ,vedomosť, remeselnú a odbornú zručnosť študenta.

Občianske združenie “Ivanská 21”, zriadené pri škole, financuje ďalej pre študentov tematické zájazdy na veľtrhy (knižné, technické, textilné), po pamiatkach, tvorivé plenéry, výstavy žiakov a pedagógov a činnosti súvisiace so školou.

Na občianske združenie ‘Ivanská 21’ prispievajú 2% z daní rodičia, pedagógovia a darcovia.

Ubytovanie pre žiakov je prístupné v internáte v areáli školy.