INFO: Talentové skúšky pre uchádzačov o maturitné štúdium / 27.3.2018

28 Feb 2018

Sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Škole dizajnu!

_

* TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia DŇA 27. MARCA 2018 (utorok) v budove Školy dizajnu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave.

* PREZENTÁCIA UCHÁDZAČOV
bude V ČASE 08.30 – 09.00 hod. na prízemí školy.

_
Prosíme uchádzačov/uchádzačky, aby si na talentovú skúšku priniesli:

- portfólio domácich prác – vlastnej tvorby, ktoré je súčasťou hodnotenia
- pomôcky: rysovacia doska A2, ceruzky, guma, orezávač na papier, nožnice, 50 cm pravítko, trojuholník, lepidlo na papier, farby podľa vlastného výberu (temperové, akvarelové, pastelové, fixky, farebné ceruzky…).

Talentová skúška sa skladá z týchto častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15
bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich
prác - 10 bodov

Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa prihliada aj na študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole. Minimálny počet získaných bodov pre prijatie uchádzača je 15. Predpokladaný čas ukončenia talentovej skúšky je do 16.00 hod.

_
Po
ukončení prijímacích skúšok budú výsledky zverejnené na internetovej stránke www.skoladesignu.sk a pri vstupe do školy od 28. 03. 2017, 10.00 hod. Písomné rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí bude zaslané poštou v zmysle platných predpisov do 3 pracovných dní.

.
.