Konzultácie s pedagógmi VŠVU na Škole dizajnu

Pedagógovia z katedier Architektonickej tvorby, Dizajnu, Textilnej tvorby, Fotografie a nových médií, Reštaurovania, Grafiky a iných médií, Vizuálnej komunikácie a Maliarstva VŠVU predstavili študentom Školy dizajnu študijné odbory a poskytli konzultácie k ich portfóliám a prácam.

Vďaka spolupráci Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave majú naši študenti jedinečnú možnosť už počas stredoškolského štúdia bližšie spoznať pedagógov a katedry VŠVU. 27. novembra navštívili zástupcovia VŠVU Školu dizajnu a študentom v rámci skupinových a individuálnych konzultácii poskytli reflexiu ich práce, cenné rady a informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole výtvarných umení.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.