Prípravný kurz kresby

20 Apr 2017

Prípravný kurz kresby (nielen) pre záujemcov o vyššie odborné štúdium.

Lektorka: Mgr.art Petra Cepková, ArtD.

Termín a miesto konania: vždy v stredu, 3. 5., 10. 5., 17. 5. 2017… 15:30 – 17:30 hod., ateliér č. 307,
SSUŠD, Ivanská cesta 21, Bratislava
Cena za jeden dvojhodinový kurz: 25 € (s kupónom zo Zľavomatu 14,99 €)
Počet účastníkov: min. 4, max. 10
Prihlásenie: workshopy.sd@gmail.comChcete sa naučiť
princípy kresby pred prijímacím pohovorom na vyššie odborné štúdium na našej škole? Alebo sa len chcete zdokonaliť v meraní a tieňovaní rôznych objemov a povrchov, v princípoch vzťahu objemu a priestoru, v spôsoboch zachytenia svetla a tieňa v kresbe zátišia, anatomických detailov, portrétu, polfigúry a priestoru?

Práve pre Vás je určený náš kurz kresby, kde sa pod vedením odborného lektora naučíte správne komponovať do formátu, kresbou budovať objem a zachytávať vzťahy v perspektíve a priestore.

Pomôcky, materiál a malé občerstvenie sú v cene.

Prihlásiť sa možete mailom na adresu: workshopy.sd@gmail.com

Za kurz môžete zaplatiť v hotovosti na mieste konania kurzu, alebo prevodom na účet: SK7911000000002627340403 - Do poznámky prosím napíšte svoje meno a priezvisko, ako variabilný symbol uveďte dátum kurzu v tvare napríklad: “260417”.

-
Lektorka kurzu Mgr.art Petra Cepková, ArtD. je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobila aj ako pedagogička. Je držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení a pravidelne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katedre umeleckej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave.

.
.
.
.
.
.