Pedagóg: 3D programy

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborného pedagóga na výučbu v programoch Rhinoceros 3D + Brazil, AutoCAD, InDesign, Sketchup a Photoshop v rozsahu cca 10 vyučovacích hodín týždenne.


Hľadáme
pedagóga na výučbu v programoch Rhinoceros 3D + Brazil, AutoCAD, InDesign, Sketchup a Photoshop pre odbory Priemyselný dizajn a Interiérový dizajn na Škole dizajnu.

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých
projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie, účasť na stážach v zahraničí.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a portfóliom zasielajte na e-mailovú adresu borobaca@seznam.cz, kópiu e-mailu zašlite aj na lubos.lehocky@ssus.sk. Ako predmet správy prosím uveďte: pedagóg - 3D programy.

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontakt: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava