Prípravný kurz kresby pre uchádzačov o štúdium na Škole dizajnu

PRÍPRAVNÝ KURZ KRESBY
AKTUÁLNE TERMÍNY

ŠTVRTOK, 22.3.2018, 14:30 - 16:00, lektorka Oľga Szegényová (VOĽNÉ MIESTA)

ŠTVRTOK, 15.3.2018, 14:30 - 16:00, lektorka Oľga Szegényová (KAPACITA NAPLNENÁ)
ŠTVRTOK, 22.2.2018, 14:30 - 16:00, lektorka Oľga Szegényová (KAPACITA NAPLNENÁ)
ŠTVRTOK, 15.2.2018, 14:30 - 16:00, lektorka Oľga Szegényová (KAPACITA NAPLNENÁ)

Miesto konania kurzu: Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Prihlásenie: workshopy.sd@gmail.com

Cena za jeden kurz (90 min.): 5 €
Za kurz sa platí v hotovosti na mieste konania kurzu.
Pomôcky a malé občerstvenie sú v cene.
Počet účastníkov: min. 4, max. 10

Chcete sa naučiť princípy kresby pred prijímacím pohovorom na štúdium na Škole dizajnu? Alebo sa len chcete zdokonaliť v meraní a tieňovaní rôznych objemov a povrchov, v princípoch vzťahu objemu a priestoru, v spôsoboch zachytenia svetla a tieňa v kresbe zátišia a priestoru? Práve pre Vás je určený náš kurz kresby, kde sa pod vedením odbornej lektorky naučíte správne komponovať do formátu, kresbou budovať objem a zachytávať vzťahy v perspektíve a priestore.

Prihlásiť sa môžete mailom na adresu: workshopy.sd@gmail.com

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.