Prípravný kurz kresby pre uchádzačov o štúdium na Škole dizajnu

PRÍPRAVNÝ KURZ KRESBY
AKTUÁLNE TERMÍNY

UTOROK, 12.12.2017, 15:30 - 17:00, lektorka Jana Hirnerová (KAPACITA NAPLNENÁ)

UTOROK, 16.1.2018, 15:30 - 17:00, lektorka Jana Hirnerová (VOĽNÉ MIESTA)

Miesto konania kurzu: Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Prihlásenie: workshopy.sd@gmail.com

Cena za jeden kurz (90 min.): 5 €
Za kurz sa platí v hotovosti na mieste konania kurzu.
Pomôcky a malé občerstvenie sú v cene.
Počet účastníkov: min. 4, max. 10

Chcete sa naučiť princípy kresby pred prijímacím pohovorom na štúdium na Škole dizajnu? Alebo sa len chcete zdokonaliť v meraní a tieňovaní rôznych objemov a povrchov, v princípoch vzťahu objemu a priestoru, v spôsoboch zachytenia svetla a tieňa v kresbe zátišia, anatomických detailov, portrétu a priestoru? Práve pre Vás je určený náš kurz kresby, kde sa pod vedením odbornej lektorky naučíte správne komponovať do formátu, kresbou budovať objem a zachytávať vzťahy v perspektíve a priestore.

Prihlásiť sa môžete mailom na adresu: workshopy.sd@gmail.com

>>> ĎALŠIE TERMÍNY ZVEREJNÍME V JANUÁRI

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.