Cena riaditeľa

Za najlepšie dosiahnuté výsledky v školskom roku 2005/06 boli udelené ceny riaditeľa školy študentom:
Marianne Maczovej
Marekovi Hrebíkovi za prácu "Nafukovacia helma".

Za najlepšie dosiahnuté výsledky v školskom roku 2005/06 boli 30.6.2006 udelené ceny riaditeľa školy študentom: Marianne Maczovej Marekovi Hrebíkovi za prácu “Nafukovacia helma”.

Cena riaditeľa
Cena riaditeľa
Cena riaditeľa
Cena riaditeľa