INFO: Posledný týždeň šk. roka a odovzdávanie vysvedčení

​Milí rodičia, študentky a študenti,

vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu školy už v tomto školskom roku v klasickej prezenčnej forme fyzicky v Škole dizajnu vyučovanie neobnovíme.

Vysvedčenia si môžete prevziať po dohode s triednym učiteľom v utorok 30. 6. 2020 dopoludnia v budove školskej jedálne na 1. poschodí v dočasnej kancelárii sekretariátu a vedenia školy, alebo kedykoľvek v septembri v novom školskom roku 2020/2021.

Užite si prázdniny, tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku!

INFO: ssus@ssus.sk / zastupkyna@ssus.sk