Projekt „Mladí mladým“ na Škole dizajnu

(Aby minulosť západného Balkánu nebola našou budúcnosťou)

Vzostup radikálnych názorov je už niekoľko rokov aktuálnym problémom aj v našej spoločnosti. Radikalizácia sa podľa rôznych prieskumov v podstatnej miere týka predovšetkým mladých ľudí. V projekte, ktorý pripravila mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku (CEP) a ktorý v rámci podpory ochrany a rozvoja ľudských práv podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR sa spracúva v učebniciach dejepisu málo spomínaný príbeh radikalizmu, etnického a konfesionálneho násilia: príbeh vojny v bývalej Juhoslávii.

Projektu „Mladí mladým“ sa v dňoch 17. – 20. septembra 2018 zúčastnili aj žiaci 4. ročníka našej školy: M. Kramáreková, D. Klocháňová, D. Malovcová, N. Kühn (fotodokumentácia študijnej cesty) a K. Psotný. Pedagogický sprievod zabezpečoval Mgr. R. Balko.

Prvá časť projektu mala podobu študijnej cesty do východného Chorvátska a východnej Bosny. Na miestach pamäte v Chorvátsku a v Bosne mali možnosť účastníci spoznať vojnu, o ktorej sa v škole neučí, stretnúť sa s jej očitými svedkami so všetkých zúčastnených strán, ale aj s mladými ľuďmi, ktorí každodenne zažívajú rozdelenie spoločnosti na „my a oni“. Účastníci, 30 žiakov stredných škôl a 6 učiteľov, postupne navštívilo Vukovar, Srebrenicu a Tuzlu, miesta, ktoré každé iným spôsobom rozprávajú príbeh rastúcej nenávisti, vojny a ťažkého návratu do bežného života, ale aj dlhej a zložitej cesty k zmiereniu. V Srebrenici sme sa stretli aj s veľvyslancom SR v Bosne a Hercegovine s pánom M. Kačom, ktorý nám krátko porozprával o práci slovenského veľvyslanca v tejto balkánskej krajine.

Druhá časť projektu bude zameraná na získanie inšpirácií priamo od mladých ľudí, stredoškolákov, ktorí pripravia v spolupráci so svojimi učiteľmi výstupy z projektu, ktoré umožnia mladým ľuďom v ich veku lepšie identifikovať príčiny vzniku radikalizmu, nenávisti, nacionalizmu, ale naučia ich aj tomu, ako o nich rozprávať, eliminovať ich a brániť sa im.

O svojich pocitoch, dojmoch a aj o svojej bezprostrednej skúsenosti z tejto študijnej cesty sa určite formou rovesníckeho učenia podelíme aj so žiakmi našej školy počas hodín občianskej náuky, na ktorých by sme chceli „otestovať“ aj náš materiál, ktorý pripravíme ako výstup
z tohto projektu, ten budeme prezetovať na spoločnom stretnutí účastníkov 10. – 11. decembra.

Zodpovedný a kvalitný prístup žiakov našej školy k plneniu úloh projektu nezostal bez povšimnutia organizátorov, tí sa rozhodli dať priestor na prezentáciu názorov z tejto študijnej cesty N. Kühn a K. Psotnému, ktorí vystúpia počas metodického wokshopu „Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus“ učiteľov z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Česka a Slovenska v piatok 28. septembra v Bratislave.

Mgr. Roman Balko

_
Info o projekte: http://cep.sk/mladi-mladym/

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.