Príspevok našej pedagogičky Marianny Kajabovej v medzinárodnom zborníku

Marianna Kajabová, naša pedagogička dejín výtvarnej kultúry a dejín odievania napísala v rámci svojho doktorandského výskumu odborný príspevok “Ikonický text vo vyučování histórie “zychytenej” v dobovom odeve”, ktorý je publikovaný v medzinárodnom zborníku.


Text Marianny Kajabovej naznačuje nové možnosti aplikácie výskumnej metódy práce s vizuálnym prameňom, ktorá v slovenskej didaktike dejepisu absentuje. V druhej rovine chce prezentovať prácu žiakov s vizuálnou percepciou ikonického textu. Kvalitatívny výskum sa zaoberá možnou zmenou charakteru výučby na hodinách dejepisu na stredných školách a gymnáziách. Do vyučovania implementujeme novú metodiku zameranú na poznanie historických udalostí prostredníctvom gotického a renesančného dobového odevu rôznych spoločenských vrtstiev.
Štúdiu Marianny Kajabovej si môžete prečítať na strane 207 >>> TU