ROZHOVORY O DIŠTANČNOM ŠTÚDIU

Je dištančná forma štúdia pohodlnejšia, alebo všetko komplikuje? Svoj názor hovoria študentky maturitného štúdia Karin Hrončiaková, Vanesa Šamajová, študent vyššieho odborného štúdia Sebastián Janikovič a pedagogička Jaroslava Kholová.


ROZHOVORY
>>> Karin Hrončiaková, 3 ročník, maturitné štúdium
“To, že sme doma, vo mne často vyvoláva pocit, že mám prázdniny, a preto
nestíham všetko tak, ako by som chcela. Stále si asi neviem vybudovať taký pevný režim ako mám v škole.”

>>> Vanesa Šamajová, 3. ročník, maturitné štúdium
“Zvykla som si na to, je to predsa už dlhé obdobie, ale bola by som rada, keby som sa tohto zvyku mohla zbaviť a išla znovu do školy.”

>>> Sebastián Janikovič, 3 ročník, pomaturitné štúdium
!Nie som obmedzovaný napríklad zvonením na hodiny, pracujem kde, kedy a koľko chcem ... Čas, ktorý som vďaka tomuto nadobudol, využívam aj na samovzdelávanie v témach, ktoré ma zaujímajú.”


>>> Mgr. Jaroslava Kholová, pedagogička Školy dizajnu
“Koordinácia práce v dištančnej forme vzdelávania je pre učiteľov i študentov oveľa náročnejšia. Všetci sme zvyknutí na triedu, tabuľu, konkakt s druhými, diskusie v triedach, v zborovni či na chodbách. Zrazu každý z nás sedí doma sám a je z tohto prostredia vytrhnutý. Pre mnohých to môže byť náročné aj psychicky. Platí tiež, že nie každý má doma úplne ideálne podmienky na prácu a učenie sa.”

Foto: Exkurzia študentov Školy dizajnu vo Viedni pred začatím dištančného štúdia