Výsledky Simulovaných volieb do Európskeho parlamentu 2019 v Škole dizajnu

Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnili na Škole dizajnu Simulované voľby do Európskeho parlamentu.


Voľby sa uskutočnili v rámci spoločného projektu Academie Istropolitany Novy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku s názvom Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt nadväzuje na predchádzajúci trojročný projekt oboch organizácií s názvom EPAS (Ambasádorské školy Európskeho parlamentu), realizovaný v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Osobitosťou týchto simulovaných volieb bolo to, že žiaci a žiačky nevolili z portfólia kandidačných listín 31 strán v SR, ale z ôsmich celoeurópskych strán, zastúpených v podobe politických frakcií v Európskom parlamente.Výsledky:- Skupina zelených/ Európska slobodná aliancia (Zelení) 49,5 %
- Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (Liberáli) 22,5%
- Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (Sociálni demokrati) 11%
- Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati) 4%
- Skupina Európa slobody a priamej demokracie (Radikálni euroskeptici) 3%
- Európa národov a slobody (Nacionálni suverenisti/Krajná pravica) 3%
- Európski konzervatívci a reformisti (Konzervatívni euroskeptici) 3%
- Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica (Krajná ľavica, Komunisti) 0%

Skupina zelených/ Európska slobodná aliancia
Skupina verí, že Európa predstavuje spoločný domov a budúcnosť. Skupina sa zasadzuje za ochranu životného prostredia, rodovú rovnosť, sociálnu spravodlivosť a otvorenú demokratickú Európu, v ktorej sa občania zapájajú do politík, pričom ich záujmy nie sú potláčané obchodnými záujmami. Skupina požaduje investície orientované na budúcnost, na vytvorenie väcšieho počtu lepších pracovných miest a na ochranu práv a slobôd občanov v rámci EÚ i mimo nej. Presadzuje postupné a udržateľné riešenia otázok, ktorým v súčasnosti EÚ čelí.


Mgr. Roman Balko

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.