Výsledky talentoviek z 25. 4. 2019

Blahoželáme!

Odbor: 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
XO73A - 41 bodov - prijatý
CE74A - 36 bodov - prijatý