Rotácia ako transformácia
Rotácia ako transformácia
Alexandra Gašparíková
Stabil - Labil
Stabil - Labil
Alexandra Gašparíková
Stabil - Labil
Stabil - Labil
Alexandra Gašparíková
Príbor pre cudzinca
Príbor pre cudzinca
Alexandra Gašparíková
Príbor pre cudzinca
Príbor pre cudzinca
Alexandra Gašparíková
Príbor pre cudzinca
Príbor pre cudzinca
Alexandra Gašparíková
Príbor pre cudzinca
Príbor pre cudzinca
Alexandra Gašparíková
Príbor pre cudzinca
Príbor pre cudzinca
Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková
Vodný bicykel
Vodný bicykel
Alexandra Gašparíková
Príbor pre cudzinca
Príbor pre cudzinca
Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková

Alexandra Gašparíková