Mgr. art. Henrieta Tholt Mgr. art. Henrieta Tholt

Henrieta Tholt je absolventkou Ateliéru textilnej tvorby v priestore na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.  V súčasnosti je doktorandkou na Katedre textilnej tvorby VŠVU. Pre Henrietu sú typické témy femininity, skúmania rodových stereotypov, ako aj tvorba s odkazmi na tradičné remeselné techniky a ľudovú tvorbu. Tieto výtvarné prejavy sú prítomné v jej dizajnérskych a skulpturálnych objektoch, odevoch, doplnkoch a textilných „maľbách“. Vo svojej súčasnej tvorbe skúma nové technológie a konfrontuje ich s tradičnou ľudovou estetikou. Spolupracuje s módnymi návrharmi a svoju tvorbu vystavuje na dizajnérskych podujatiach a v galériách na Slovensku i v zahraničí. V Škole dizajnu vyučuje odborné predmety odevný dizajn, textilná tvorba, konštrukcie strihov a praktické cvičenia.