Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD.

d 8606 M Fotografický dizajn

f 8263 Q Fotografia - žurnalistická fotografia

​Mgr.art Petra Cepková, ArtD.

narodená: 29.06.1979 Bojnice


VZDELANIE

2006-2009
VŠVU, doktorandské štúdium, Ateliér prof. Ľuba Stacha (interná forma)

2003-2004
VŠVU, štátnice z pedagogiky

2003-2004  
Výmenná stáž (v rámci štúdia na VŠVU), Akademia Sztuk Pięknych, Poznaň, Poľsko

2000-2006 
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií,
Ateliér fotografie a intermediálnych presahov prof. Ľuba Stacha,
Bratislava            

1995-1999
Škola úžitkového výtvarníctva, študijný odbor: Výtvarné spracovanie
kovov a drahých kameňov 82-33-6, zameranie: Plošné a plastické rytie
kovov, Kremnica

SYMPÓZIÁ, STÁŽE, SÚŤAŽE

2010
SETSE
KOLOKVIUM NA SLOVENSKU, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš SETSE  Konferencia,
Reggio Emilia, Taliansko

2009-2010

Tvorivý fotografický pobyt v rámci projektu SETSE/Seeing Europe Through a Strangers´s Eyes, Valencia, Španielsko

2008

Účasť na Aukcii fotografii, FOTOFO a AS SOGA, Bratislava  

2006

Účasť na Medzinárodnej fotografickej súťaži Frame, Brno, Česká republika

Účasť na Medzinárodnej konferencii fotografických vysokých škôl Devátá sklizeň, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

2005
Účasť na Kritickej platforme, VŠVU, Bratislava

2002
Medzinárodné sympózium kresby, Maďarsko 

2001
Účasť na benefičnej aukcii fotografii Hodina fotografie deťom, AS SOGA, Bratislava

Členstvo a ocenenia na fotografických súťažiach Zväzu slovenských
fotografov, Ružomberok                                                  
                       
KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

2011
European
Family and Food – Eight photographic commissions (SETSE),
Valencia, Španielsko

PREDPREMIÉRA
/ 20 ROKOV FOTOGRAFIE NA VŠVU V BRATISLAVE, Galérie
GAMU, Praha, Česká republika

2010-2011
PRÍBEHY
Petra Cepková / RUKY György Gáti,

SETSE projekt, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Dom fotografie,
Liptovský Mikuláš www.domfoto.sk
2010

NEPOKOJNÉ
MÉDIUM / SLOVENSKÁ FOTOGRAFIA 1990-2010,
Dom umenia, Bratislava

XIV. Bienále Fotografie v Mexiku a Nová Slovenská fotografia / ,
Nueva Fotografía Eslovaca, Centro De La Imagen, Mexiko City, Mexiko
http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx/

PREDPREMIÉRA
/ 20 ROKOV FOTOGRAFIE NA VŠVU V BRATISLAVE, Stredoslovenská
galéria, Banská Bystrica

2010
European Family and Food – Eight photographic commissions (SETSE),
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio EmilIa, Taliansko

Reinštalácia výstavy Telo po slovensky/Body in slovak, Galéria Schody, Waršava, Poľsko

2009

Výstava Telo po slovensky/Body in slovak, Galéria M, Seoul, Kórea

Výstava LAST LEVEL, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko

Výstava Nová slovenská fotografia v rámci Prague bienale photo, Praha, Česká republika

Reinštalácia výstavy Allons enfants (Contemporary young slovak photography), Slovenský inštitút, Warszawa, Poľsko

Reinštalácia výstavy Allons enfants (Contemporary young slovak photography) na Festivale Galicja, Rzeszów, Poľsko

Reinštalácia výstavy Allons enfants (Contemporary young slovak photography), Ostrava, Česká republika

Reinštalácia výstavy VÝCHODZÁPAD, Nitrianska galéria, Nitra, Slovensko

2008 

Výstava VÝCHODZÁPAD, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko

Výstava Nová slovenská fotografia, VAM Design Center, Budapešť, Maďarsko

Výstava Telo po slovensky/Body in slovak, Fachhochschule fur fotografie, Bielefeld, Nemecko

Výstava prác študentov a pedagógov Katedry fotografie a nových médii,
VŠVU  Allons enfants (Contemporary young slovak photography), Paríž,
Francúzsko

Aukcia fotografii, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, Slovensko

Výstava študentov fotografie z Bratislavy a Lipska: Konstruierte wirklichkeiten,

Galerie des Slowakischen Instituts, Berlín, Nemecko

2007 

Výstava doktorandov VŠVU, Galéria Aula, Fakulta výtvarných umení VUT, Brno, Česká republika

Výstava doktorandov VŠVU na medzinárodnom filmovom festivale CINEMATIK,  Piešťany, Slovensko

Výstava Dobrý ročník, Open gallery, Bratislava, Slovensko                                        

Výstava Mladé slovenské fotografky, Csokonai Galéria, Kaposvár, Maďarsko

2006 

Výstava študentov VŠVU Extraliga, Galéria „D“, Slovenský Inštitút, Waršava, Poľsko

2005 

Výstava prieskumov VŠ, Považská galéria, Žilina, Slovensko

2001 

Výstava PETRA² (spolu s Petrou Bošanskou), Galéria Exit, Praha, Česká republika

         

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2010

13. KOMNATA / 13. KAMMER,
Slowakisches Institut,
“Eyes On“ - Mesiac fotografie / Monat der Fotografie, Viedeň, Rakúsko

2009

13. KOMNATA / 13th Chamber, doktorandská výstava, Galéria PROFIL, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, Slovensko

2007

ANALGETIKON / ríša bezbolestna-ríša bezpohlavna /, autorská výstava,
Galéria F7, Bratislava,
Slovensko                                          


Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková

Petra Cepková