Mgr. Ingrid Tomová

Ingrid Tomová vyštudovala Filozofickú fakultu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v študijnom programe Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Vzdelanie si rozšírila získaním pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetu anglický jazyk a literatúra. Absolvovala 1-ročné zahraničné štúdium na Basingstoke College of Technology vo Veľkej Británii, kde získala národný diplom v umení a dizajne a certifikáty z angličtiny. Od roku 2000 poskytuje edukačné, tlmočnícke a prekladateľské služby pre súkromný a verejný sektor. Významné pracovné skúsenosti nadobudla ako tlmočníčka pre švédsku spoločnosť IKEA pri zavádzaní nových technológií a výroby vo fabrikách na Slovensku. Popri prekladateľskej a pedagogickej činnosti je aktívnou členkou kynologického klubu chovateľov chrtov, venuje sa vydavateľskej a redakčnej činnosti, fitnessu, grafickému dizajnu, umeniu a kultúre. Na Škole dizajnu vyučuje anglický jazyk.