Mgr. Jana Šoltésová

Jana Šoltésová je absolventkou odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii nemecký a španielsky jazyk na Prešovskej univerzite, magisterský stupeň štúdia ukončila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore románske jazyky a kultúry. Má skúsenosti s výučbou anglického a španielskeho jazyka v jazykovej škole. Výučbe cudzích jazykov sa venuje aj súkromne. Vo voľnom čase pracuje aj ako turistická sprievodkyňa so zameraním na Bratislavu a Slovensko. Na Škole dizajnu vyučuje anglický jazyk.