Novinky

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov a študentky výstavy, zahraničné študijné pobyty, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, workshopy a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentiek a študentov.

 

Rozhovor s Matejom Kollárom, absolventom študijného pobytu v Estónsku
Prečítajte si krátky rozhovor so študentom Školy dizajnu, ktorý strávil prostredníctvom programu Erasmus+ mesiac v Kuresaare...
Noví partneri Školy dizajnu pre mobility v programe Erasmus+
V školskom roku 2018/2019 vycestujú v rámci projektu Erasmus+ naši študenti odevného a textilného dizajnu na...
Leader in Leather, Erasmus+
Naši študenti vyššieho odborného štúdia odevného dizajnu majú možnosť stráviť mesiac v partnerskej škole v Estónsku,...
Odevná kolekcia vytvorená počas študijného pobytu v Estónsku
​Autori: Rudolf Šťastný a Dana Okoličányová
ERASMUS+ 2018 / výzva pre študentov
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať aj v tomto roku študijný pobyt v partnerskej...
Rozhovory so študentkami z Estónska, ktoré navštívili Školu dizajnu
Vo februári sme privítali v Škole dizajnu tri študentky z estónskej školy Kuresaare Ametikool, ktoré u...
Svet v infografike, verejná prezentácia výstupov počas DOD 2017
Verejná prezentácia pedagógov a študentov, ktorí absolvovali stáž v Kuresaare Ametikool prostredníctvom programu Erasmus+ sa uskutočnila...
O našom pobyte a výsledkoch v Kuressaare Ametikool / Erasmus+
Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave, Dana Okoličányová a Rudolf Šťastný, absolvovali mesačný pobyt...
Prezentácia výstupov študijného pobytu v Estónsku
Účastníci programu Erasmus+ predstavili svojim spolužiakom a verejnosti výstupy svojho študijného pobytu v Kuresaare Ametikool v...
Spolupráca Školy dizajnu a Kuressaare Ametikool
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V...
Správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V...
Svet v infografike: Výstupy projektu, čo sme robili, čo sme sa naučili
Študenti grafiky vizuálnych komunikácií Michal Nechala a Matej Kollár si počas študujného pobytu v Kuressaare Ametikool...
Infografika na Kuresaare Ametikool
Na Slovensku zatiaľ neexistuje škola, kde by sa infografika vyučovala ako samostatný odbor, alebo hlavný predmet.
Témou študijného pobytu v Kuressaare Ametikoool je infografika
Cieľom mesačnej stáže dvoch študentov (Michal Nechala, Matej Kollár) a dvojtýždňovej stáže dvoch pedagógov (Mgr. art....
ERASMUS+  Naši študenti v Estónsku
Študenti Školy dizajnu môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii Školy dizajnu...
Deň Európy na Škole dizajnu
V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa na našej škole dňa 17. mája 2017 uskutočnil...
Škola dizajnu na Bratislava Design Week 2017
Srdečne pozývame na Bratislava Design Week 2017, na ktorom bude vystavovať aj Škola dizajnu. Otváracie hodiny:...