Novinky

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov a študentky výstavy, zahraničné študijné pobyty, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, workshopy a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentiek a študentov.

 

workshop GAME CHARACTER DESIGN
Odbor Animovaná tvorba pozýva študentov a absolventov stredných škôl
VEĽKÉ FINÁLE 2013
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave
RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA 2013 - súťaž
Mestská časť Bratislava – Ružinov
RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA
už túto sobotu
TALIANSKO - výlet
pozrite si foto z nášho výletu:)
naši študenti na FILMONÁDE! :)
Výber z tvorby odboru Animovaná tvorba
NOVÉ VIDEJKO o našej škole!
​toto videjko spravili študenti z nášho nového odboru FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA ! ĎAKUJEME! titulky rozihrali...
EXKURZIA
kastingová agentúra LEVEL
*
Mgr. Tereza Křečková KONZULTAČNÉ HODINY: miestnosť č. 300, tretie poschodie PO: 15:30 - 16:30 - konzultácie...
CENA RIADITEĽA ŠKOLY   ( I.polrok )
za vynikajúce študijné výsledky
DVERE pre DETI
naši studenti
BRNO - bienále grafického dizajnu
Naši študenti navštívili
DESIGNBLOK 2012
Študenti Školy dizajnu sa zúčastnili
VÝSTAVA - PLAGÁT k 100.výročiu narodenia JÁNA CIKKERA
PLAGÁT k 100.výročiu narodenia hudobného skladateľa JÁNA CIKKERA výstava plagátovej tvorby študentov Súkromnej strednej umeleckej školy...
DESIGN BLOK PRAHA ZÁJAZD 2011
DESIGN BLOK 2011 PRAHA TERMÍN ZÁJAZDU 7. - 8. 10. 2011 ODCHOD AUTOBUSOM SPRED SSUSD O...
Výstavy vo Viedni - Kunsthalle, Leopold museum 2011
Študenti našej školy navštívili v stredu 19.10. a štvrtok 20.10. viedenské múzeá - Kunsthalle a Leopold...
Výstava: JAN KAPLICKÝ- VLASTNOU CESTOU 2011
Naši študenti boli na výstave celosvetovo známeho architekta Jana Kaplického v Danubiane. Pozrite si fotografie od...