Francúzština ako voliteľný druhý cudzí jazyk

Od školského roku 2021/2022 majú naše študentky a študenti možnosť učiť sa popri angličtine aj druhý cudzí jazyk - francúzštinu. Možnosť učiť sa 2 cudzie jazyky ponúkame ako jediná škola umeleckého priemyslu na Slovensku.


Cieľom tejto výučby je nielen poskytnúť študentom/-kám základy francúzštiny na úrovni A1-A2 celoeurópskeho referenčného rámca (CEF) pre potreby bežnej praktickej komunikácie vo francúzštine v prípade návštevy frankofónnych krajín, ale aj, a predovšetkým, naším cieľom bude adekvátne pripraviť študentov/-ky na možnosť vycestovať do Francúzska v rámci programu Erasmus+.

Takýto pobyt by mal byť vzhľadom na všetky organizačné okolnosti realizovateľný v priebehu školského roka 2022/2023. Pevne veríme, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu pre tento projekt so špecializovaným lýceom Charles de Gaulle v meste Chaumont a lýceom Paul Cézanne v Provensálsku, konkrétne v Aix-en-Provence. Ide o technologické a umelecké lýceá so špecializáciou na podobné odbory, aké sú vyučované v našej škole.

Francúzštinu v Škole dizajnu učí naša pedagogička Lucia Mináriková.