ERASMUS+

Našim študentom umožňujeme absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. Projekt je realizovaný s podporou programu Erasmus+

 

Svet v infografike, verejná prezentácia výstupov počas DOD 2017
Verejná prezentácia pedagógov a študentov, ktorí absolvovali stáž v Kuresaare Ametikool prostredníctvom programu Erasmus+ sa uskutočnila...
Prezentácia výstupov študijného pobytu v Estónsku
Účastníci programu Erasmus+ predstavili svojim spolužiakom výstupy svojho študijného pobytu v Kuresaare Ametikool v Estónsku.
Správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V...
Infografika na Kuresaare Ametikool
Na Slovensku zatiaľ neexistuje škola, kde by sa infografika vyučovala ako samostatný odbor, alebo hlavný predmet.
Témou študijného pobytu v Kuressaare Ametikoool je infografika
Cieľom mesačnej stáže dvoch študentov (Michal Nechala, Matej Kollár) a dvojtýždňovej stáže dvoch pedagógov (Mgr. art....
Spolupráca Školy dizajnu a Kuressaare Ametikool
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V...
ERASMUS+  Naši študenti v Estónsku
Študenti Školy dizajnu môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii Školy dizajnu...