Erasmus+

Našim študentom a študentkám umožňujeme prostredníctvom programu Erasmus+ a na základe našich partnerstiev so zahraničnými školami a inštitúciami absolvovať študijný pobyt v zahraničí. Spolupracujeme so školami v Taliansku, Rakúsku, Slovinsku a Estónsku. / Via Erasmus+ programme and on the basis of our partnerships we offer our students to attend educational residences abroad. We cooperate with schools in Italy, Austria, Slovenia, Estonia and Czech Republic. We also give foreign students an opportunity to take part in an educational residential stay within our school. INFO: Mgr. Jaroslava Kholová, erasmus_en@ssus.sk (English) / Mgr. art. Danica Ondrejovič, danicaondrej@gmail.com (lingua italiana) / Mgr. Lucia Mináriková, erasmus_fr@ssus.sk (le français)

 

ÉCOLE DU DESIGN À BRATISLAVA
- plus de 20 années d‘expériences théoriques et pratiques - coopération avec les pays étrangers, séjours...
SCHOOL OF DESIGN IN BRATISLAVA
Erasmus+ managers: Erasmus+ project manager Mgr. Jaroslava Kholová erasmus_en@ssus.sk English Coordinator - Italy Mgr. art. Danica...