ERASMUS+

Našim študentom umožňujeme absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. Projekt je realizovaný s podporou programu Erasmus+ / INFO: erasmus@ssus.sk

 

INFO / eng
SCHOOL OF DESIGN IS A MEMBER OF THE ERASMUS+ PROGRAMME. ERASMUS+ MANAGER: KATARÍNA ŠIDOVÁ, DiS CONTACT:...
Noví partneri Školy dizajnu pre mobility v programe Erasmus+
V školskom roku 2018/2019 vycestujú v rámci projektu Erasmus+ naši študenti odevného a textilného dizajnu na...
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na projekt v rámci programu ERASMUS+
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046170
ERASMUS+ 2018 / výzva pre študentov
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať aj v tomto roku študijný pobyt v partnerskej...
Rozhovory so študentkami z Estónska, ktoré navštívili Školu dizajnu
Vo februári sme privítali v Škole dizajnu tri študentky z estónskej školy Kuresaare Ametikool, ktoré u...
Výstupy projektu, čo sme robili, čo sme sa naučili
Študenti grafiky vizuálnych komunikácií Michal Nechala a Matej Kollár si počas študujného pobytu v Kuressaare Ametikool...
Rozhovor s Matejom Kollárom, absolventom študijného pobytu v Estónsku
Prečítajte si krátky rozhovor so študentom Školy dizajnu, ktorý strávil prostredníctvom programu Erasmus+ mesiac v Kuresaare...
Svet v infografike, verejná prezentácia výstupov počas DOD 2017
Verejná prezentácia pedagógov a študentov, ktorí absolvovali stáž v Kuresaare Ametikool prostredníctvom programu Erasmus+ sa uskutočnila...
Prezentácia výstupov študijného pobytu v Estónsku
Účastníci programu Erasmus+ predstavili svojim spolužiakom výstupy svojho študijného pobytu v Kuresaare Ametikool v Estónsku.
Správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V...
Infografika na Kuresaare Ametikool
Na Slovensku zatiaľ neexistuje škola, kde by sa infografika vyučovala ako samostatný odbor, alebo hlavný predmet.
Témou študijného pobytu v Kuressaare Ametikoool je infografika
Cieľom mesačnej stáže dvoch študentov (Michal Nechala, Matej Kollár) a dvojtýždňovej stáže dvoch pedagógov (Mgr. art....
Spolupráca Školy dizajnu a Kuressaare Ametikool
Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V...
ERASMUS+  Naši študenti v Estónsku
Študenti Školy dizajnu môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii Školy dizajnu...