Študentky Školy dizajnu ocenené v medzinárodnej súťaži

Študentky Školy dizajnu získali ocenenia z XX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova Paleta 2017.

​Študentky tretieho ročníka odboru grafický a priestorový dizajn získali tri ocenenia.

Súťaž bola organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku. Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania a poznávania skutočnosti a udalostí, činností a zážitkov a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu. Súťažná téma pre rok 2017 bola: Po stopách slávnych velikánov (prieniky do životných osudov, prínosov a diela známych slovenských a svetových osobností výtvarného umenia, hudby, kultúry, vedy a techniky)

Porota rozhodla o udelení diplomov v zlatom, striebornom a bronzovom pásme v každej kategórii.

Kategória počítačová grafika:

Zlaté pásmo
Paulína Árendášová 17 r. (Súkromná stredná
umelecká ŠKOLA DIZAJNU Bratislava)

Strieborné pásmo
Barbora Kiššová 18 r.(Súkromná stredná
umelecká ŠKOLA DIZAJNU Bratislava)

Čestné uznanie
Alexandra Rehušová 18 r. (Súkromná stredná umelecká ŠKOLA DIZAJNU Bratislava)

Našim študentkám srdečne gratulujeme!

Paulina Arendasova
Paulina Arendasova
Barbora Kissova
Barbora Kissova
Alexandra Rehusova
Alexandra Rehusova
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.